Egyházi és civil együttműködésben megvalósuló karitatív közösségfejlesztés a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központnál

EFOP-1.3.7-17-2017-00006

Támogatás összege (Ft): 50 000 000

Támogatás mértéke: 100%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.03.31.

Projekt eredményeinek rövid összefoglalója 


A projekt konzorciumi megvalósítása a résztvevők megfelelő együttműködését kívánja meg. Ennek összehangolása valamint a szakmai terv megvalósításának feladatfelosztása volt a projekt kezdetének kiinduló pontja. A projekt elején megvalósult a szükséges eszközök beszerzése, valamint elindult a projektet bemutató rádióműsor, így már a célcsoport a kezdetektől folyamatosan képet kaphatott a tervekről és az előrehaladásról. Minden konzorciumi partner folyamatosan tartja egymással a kapcsolatot, közös megbeszélések során egyeztetünk a programelemek valamint a szakmai terv megvalósulásának előrehaladásáról. Az Evangélikus Diakónia az EFOP projektjében két nyilvánosságot érintő program elemet valósított meg, egy információs napon mutatta be az induló projektet, annak szakmai célkitűzéseit, partnereit és munkatársait, valamint a diakónia projekt feladatait. Mediált fórumokkal segítjük a romák, idősek és fogyatékkal élők közösségbe vonását, és benntartását. Mediált közösségi beszélgetésekkel tárjuk fel a különböző csoportok akadályoztatását az integráltabb közösségi részvétel terén. Szervezetfejlesztési tevékenységünk a helyi szolgáltatásfejlesztésben valósul meg, ennek érdekében on-line kérdőív és fókuszcsoportos beszélgetések segítségével tárjuk fel a helyi gazdasági, oktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségét, hozzáférhetőségét, elérhetőségét és láthatóságát.  Az alapítvány a civil kapcsolatok erősítésével, ifjúsági közösségi munka szervezésével klubfoglalkozások szervezésével valamint a teremtésvédelem elméleti és gyakorlati megvalósításával vette ki részét a projektben. A Szedik az idősek, valamint családok és kisebbségben élők bevonásával foglakozott a projektben. Bevontuk az Ágfalvi intézményünk munkatársait és az ott lévő célcsoport is aktívan részt vett a projekt eseményeiben. A fiatalok és idősek védelme érdekében kiemelten kezeljük a rendőrség bevonását a projektben. A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladását rendszeres megbeszéléseken értékeljük.

Közösen 1. rádió adás
Közösen 2. rádió adás
Közösen 3. rádió adás
Közösen 4. rádió adás
Közösen 5. rádió adás
Közösen 6. rádió adás
Közösen 7. rádió adás
Közösen 8. rádió adás
Közösen 9. rádió adás
Közösen 10. rádió adás
Közösen 11. rádió adás
Közösen 12. rádió adás
Közösen 13. rádió adás
Közösen 14. rádió adás
Közösen 15. rádió adás
Közösen 16. rádió adás
Közösen 17. rádió adás
Közösen 18. rádió adás
Közösen 19. rádió adás
Közösen 20. rádió adás
Közösen 21. rádió adás
Közösen 22. rádió adás
Közösen 23. rádió adás
Közösen 24. rádió adás
Közösen 25. rádió adás
Közösen 26. rádió adás
Közösen 27. rádió adás
Közösen 28. rádió adás
Közösen 29. rádió adás
Közösen 30. rádió adás
Közösen 31. rádió adás
Közösen 32. rádió adás
Közösen 33. rádió adás
Közösen 34. rádió adás
Közösen 35. rádió adás
Közösen 36. rádió adás
 

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: