A kert négyzetes krupjának végleges kialakítsa

A gyümölcsfák alatt elterülő az előző évbe még nem használt kruppot határoló téglasor javítása, részbeni cseréje volt a következő lépés

A négyzetes krupba kialakítása óta nem került növény ültetésre az elmúlt két évben, de tavaszi céljainkban egy levendula parcella kialakítása szerepel ezen a helyen, így a növény ültetést megelőzően a kruppot szegélyező téglafal javítása, és megerősítése szükségessé vált. Itt is a körkrupnál használt két téglasoros falra cseréltem ki a határoló téglákat.   

Kapcsolódó galéria

Alapítvány fő támogatói:

Partnereink: