Szent Márton év alkalmából cikk jelent meg a szombathelyi gyülekezetről és diakóniánkról egy német evangélikus lapban.

Forrás: Diakonet.hu Helyes cselekedet és helyes tanítás Szent Márton nyomában - bajor újságírónő látogatása Szombathely városában és a helyi evangélikus egyházközségben

A városban sok helyütt fellelhetők Szent Mártonra utaló jelek. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség is Márton nyomán jár. A gyülekezetre jellemző a liturgikus megújulás és az önkéntesség. Gregersen-Labossa György Márton példája alapján kiemeli a diakóniai tevékenység jelentőségét. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség lelkésze 93 dolgozót foglalkoztató diakóniai intézményt is vezet. Az idősek gondozása és a gyerekek segítése egyaránt fontos. A 80 000 lakosú városban egyedül a munkanélküliség nem probléma: az osztrák határ mindössze 12 km-re van, és a bécsi agglomeráció is csak 100 km. A lelkész jól beszél németül, mégsem hagyja el az országot, inkább egyháza nemzetközi kapcsolatait is ápolja. A 10 millió magyar lakos alig 3%-a evangélikus. G. Labossa György a bajor partneregyházzal és a bajor diakóniával fennálló kapcsolataiban képviseli a Magyarországi Evangélikus Egyházat. A lelkész ez évben Krisztus mennybemenetelekor Erlangenbe utazott, hogy részt vegyen az ottani Szent Márton emlékmű megáldásán. Így jött létre a kapcsolat a bajor Sonntagsblatt újsággal.

Az újságíróra nagy hatást gyakorolt Szombathely számos Szent Márton emlékhelye, különösen a Schauermann János atya által vezetett látogatóközpont (Szent Márton Plébánia). Az evangélikus egyház is intenzív PR tevékenységet folytat.  Nyitott ajtók – hirdeti az evangélikus magazin a helyi tévé havi műsorában és a Credo rádió kéthetente jelentkező műsorában. A nyilvánosság legfontosabb eszköze az első evangélikus kisközösségi rádió, melyet a gyülekezet üzemeltet az egyetem korábbi stúdiójából.

Az egyházközség arra is törekszik, hogy a tevékenységek lehetőség szerint átfogó szervezethez is kapcsolódjanak, és ez által állandó inspirációt nyerhessenek, mondja a lelkész. E körbe tartozik számára többek között a helyi Johannita csoport és a diakóniai Alapítvány. A Soter Evangélikus Egyesület az ifjúsági munkára koncentrál, és közösségépítő projekteket fejleszt ki. Különféle további alapítványok iskolai programokat és segélyprojekteket támogatnak.

Az evangélikus egyházközségnek fontos a hitvallásos élet: „Hisszük és valljuk, hogy a gazdagodó gyülekezeti épülés eredője az istentiszteleti életben és az oltárnál keresendő.” mondja G. Labossa.
Gregersen-Labossa György lelkész meggyőződése, hogy a családi napközik elterjedése, a fogyatékosok integrálása, a hajléktalanokkal való foglalkozás, nevelőszülői hálózatok szervezése stb. a modern diakónia alapkövei. "Minél intenzívebben éljük át a Krisztussal való találkozás megrendítő, ugyanakkor szolgálatra felszabadító élményét, annál inkább kapunk lehetőségeket és erőt missziós, diakóniai és oktatási feladatainkhoz", mondja.
István király, aki Magyarországon a kereszténységet bevezette, tudomásunk szerint szintén nagy tisztelője volt Szent Mártonnak. Luthert pedig pont Márton napján keresztelték – innen ered keresztneve.
A reformátor nagy súlyt helyezett a közoktatásra. A Magyarországi Evangélikus egyház is átlagon felül aktív az oktatási és szociális területen. Az egyházközség Szombathelyen 2006-ben vett át kezelésre egy bezárásra ítélt városi iskolát. Mára új épülettömbbel, új sportpályával bővült az iskola, a létszám közel 400 diákkal és 40 tanárral megduplázódott.
Az iskola evangélikus tanulói és tanárai rendszeres szolgálók a gyülekezeti alkalmakon, és fontos építőkövei a szolgálati ágaknak. De ez még nem minden: "A szülői körből gyakran kerülnek ki felnőtt konfirmandusok, megnőtt a hittanosok, a konfirmandusok száma, és a vasárnaponkénti családi istentiszteletet látogató családok látványa szívet melengető” - halljuk a lelkésztől.

http://www.evangelisches-sonntagsblatt.de/index.php?id=2050

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: