PÜNKÖSDI KÖRLEVÉL a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség tagjaihoz

Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Máté 16,16)

Pünkösd hétfőn hangzik a templomban majd e csodálatos hitvallás, amelyet Péter mondott, amikor Jézus megkérdezte a tanítványoktól: Hát ti kinek mondotok engem? Pünkösd óta él az egyház, és jön hozzánk a Szentlélek, aki hitet ad, a Krisztus-hitben erősít, vigasztal és megtart. A képen a templomunk előtti téren (új neve: Evangélikusok tere) álló, a Reformáció500 emlékére állíttatott gyönyörű Káté-kút (www.katekut.hu) első képe látható. Galamb, amely a Szentlélek szimbóluma és pünkösdre, az egyház születésének szent napjára utal. A jeruzsálemi ősgyülekezet magalakulása óta gyülekezetek milliói alakultak és alakulnak szerte a világon. Hangzik az evangélium, árad a Lélek, és éljen a Föld bármely szegletén is az egyház – gyakran komoly üldözések és kínok között – átfogja a gyülekezet közössége a keresztyének mindennapjait. Szombathelyi evangélikus gyülekezetünk is e látható és láthatatlan nagy közösség, az egyház közösségének tagja. Békében, a gyarapodás éveit élvezheti nemzedékünk, amely nagy öröm, de különös felelősséget is ró ránk. Gyönyörű templomunk harangjai hívnak minket: hívogatja a rendszeresen járókat, az elmaradókat és az érdeklődőket. Virágzik iskolánk, amely szeptember óta bobai tagiskolával bővült. Fejlődik diakóniánk, hisz a SZEDIK (www.szedik.hu) januártól ágfalvai telephellyel (pszichiátriai betegek otthona) fejlesztette szolgálatát. Szombathelyen újabb családi bölcsőde nyílt, és idén elindul a nevelőszülői hálózat. Minden eseményről és hírről pedig beszámol a CredoRádió
(Szombathely 98.8 FM) és központi honlapunk (www.szombathely-lutheran.hu).
Gyülekezetünkben zajlik az élet az ifjúsági között (ifjúsági óra, Ten-Sing csoport, cserkészet) és a férfikör, nőegylet, kórusmunka, gyerekmunka, hitoktatás és egyéni lelkigondozás keretében. Minden kedves gyülekezeti tagunk megtalálhatja a helyét a gyülekezetben! 2017-ben méltón ünnepeltük meg a Reformáció500-s emlékévet, hirdettük a vigasztalás evangéliumát harminc alkalommal Szombathelyen és a filiában, kereszteltünk 32 gyermeket és konfirmált 17 fiatal testvérünk.

Házasságuk megáldását pedig 12 pár kérte. A lelkészi hivatal munkájához évek óta szervesen kapcsolódik az alapítványok, az egyesület tevékenysége. Pályázatok útján számos rendezvényt tartottunk és tartunk folyamatosan, és elkezdődött a gyülekezeti termünk (Kápolna) teljes felújítása is. Idén új presbitériumot választott a gyülekezet, amely szintén megkezdte fontos szolgálatát. Istentiszteleteinken magas szintű egyházzenei szolgálatot élhetünk át, és megvásárolhatjuk az Evangélikus Magazint, amely gazdag olvasnivalót kínál egyházunk életéből.

Anyagi ügyek: A szolgálatok és a gazdag gyülekezeti élet megkívánja tőlünk az adakozást. Az adakozásnak három formája van, ami gyülekeztünk élete alapját szolgálja. Ezt az összességében kb. 10 millió Ft/év összeget semmilyen pályázat vagy egyéb egyszeri támogatás nem pótolja! Egyrészt ide tartozik a perselyezés, amelyen az istentiszteleti gyűjtést értjük. Az adakozás e formájából azok veszik ki részüket, akik jelen vannak! Külön köszönet azoknak, akik hétről hétre adományaikkal támogatják a gyülekezetet. A másik fontos bevétel az egyházfenntartói járulék. Ezt az összeget minden nagykorú, jövedelemmel rendelkező evangélikus egyháztag fizeti meg, és a presbitérium döntése alapján 2018-tól ez az összeg – tíz év után először – 8000 Ft/főre emelkedik. Ezt az összeget kérjük személyesen, a mellékelt csekken, vagy utalással minél előbb rendezni! Kérjük a presbitérium nevében, hogy ne feledjük el! A harmadik forrás az egyéb adományok, amelyeket név szerint különböző célokra és gyűjtésekre adhatunk. Az adományok sorába tartozik a kazuális szolgálatok (temetés, esküvő, keresztelő stb.) kapcsán történő adakozás is. A presbitérium az adományozást 15.000 Ft-ban állapította meg abban az esetben, ha valaki rendszeresen megfizeti a járulékot. Temetés és esküvő esetében a járulékot (8.000 Ft/év) meg nem fizetők 25.000 Ft-ot adományoznak, illetve a templomban történő ravatalozás külön költséggel jár. Az elmúlt évek szomorú zárszámadási tapasztalata, hogy még mindig nagyon sokan elfeledkeznek a járulék megfizetéséről. Nagyobb figyelmet és gyülekezetünk iránti áldozatkészséget kérünk! Köszönünk minden egyéb adományt, amely alapítványainkhoz folyik be. A mellékelt lapon rendelkezhetünk a 2x1%-ról, amely – a NAV-hoz való elküldés esetén (online is!) – az evangélikus egyház (0035) mellett, idén is A 100 éves Szombathelyi Evangélikus Templomért Alapítványt tekinti elsődleges támogatásra méltó civil szervezetnek. (18884014-1-18)

Isten áldása legyen e levél olvasóján és minden hűséges evangélikus testvérünkön!
Erős vár a mi Istenünk!

Gregersen-Labossa György lelkész sk.
Bánfi Péter egyházközségi felügyelő sk.
Szombathely, 2018. 05. 14.

PÜNKÖSDI ISTENTISZTELETEK:
Vasárnap: 10.00 és 18.00;
Hétfő: 10.00

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: