Nem emberkéz alkotta templomokban, hanem az emberszívekben lakik – Jótékonysági hangverseny a beteg gyerekek és az idősek mosolyáért

Forrás: Frisss.hu "Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban” – hangzik az Apostolok Cselekedetei 17. fejezetének 24. verse. Bizony nem emberkéz alkotta templomokban, hanem az emberszívekben lakik – vallja a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítványa is.

Az alapítvány munkatársai sohasem tétlenkednek. Évről évre, hónapról hónapra jótékonysági esteket, koncerteket, programokat szerveznek, a hatás pedig nem marad el: kicsik és nagyok, evangélikusok és nem evangélikusok, templomba járók és a vallást nem gyakorlók gyűlnek egybe, s jelenlétükkel, összefogásukkal, hozzájárulásukkal állnak egy-egy, az alapítvány által felkarolt nemes ügy mellé.

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány 1998-as megalakulása óta igyekszik minden olyan kezdeményezést támogatni, amely tényleges és kézzel fogható segítséget jelent a támaszra szorulóknak. Folyamatosan keresik azon szervezeteket, intézményeket, személyeket, akik számára hasonlóképpen fontos a segítő tevékenység, akik olyan tudás, eszköz, lehetőség birtokában vannak, amellyel segíteni tudnak, és akikkel együttműködve az alapítvány még teljesebb segítséget tud nyújtani a rászorulóknak. „A segítés és támogatás azok adománya, akik erre nem csak készek, de képesek is. Ez esetben pedig az apróságok is értékesek. Ha pedig ezek összeadódnak, sok esetben vetekszenek a ritkábban megvalósuló nagyobb értékű támogatások erejével is” – vallják az alapítvány munkatársai.

Szombathelyen az utóbbi években ez valóban így is van. S így lesz ez 2016. október 15-én is. Nincs mögötte titok, szemfényvesztés, csupán összefogás és hit. Adott egy nemzetközi hírű, nagyszerű zenekar, a Savaria Szimfonikus Zenekar; adott két kiváló kórus, egy határon átnyúló barátság, a VOX Savariae Evangélikus Vegyeskar és a Güssingi Városi Kórus; és adott egy nagyszerű kezdeményezés, a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat. S mögöttük nagyszerű emberek állnak, akik hisznek a jóban, akik képesek adni, akik örömmel segítenek.

A Szeretetszolgálat 2016. október 15-én, szombaton a reformáció 500 éves évfordulója apropóján újra jótékonysági hangversenyre invitál. A koncerten Helmut Walcha Áldjad én lelkem című kantátája, Wolfgang Amadeus Mozart G-dúr fuvolaversenye, Felix Mendelssohn-Bartholdy 42. zsoltárjának részletei és Joseph Haydn Te deum című oratorikus műve csendül fel a Savaria Szimfonikus Zenekar, a VOX Savariae Evangélikus Vegyeskar és a Güssingi Városi Kórus előadásában, Lakner-Bognár Nóra és professzor Walter Franz vezényletével. Szólót énekel Seregély Krisztina, Vincze Eszter fuvolán működik közre. A program megvalósulásának hátterében komoly szervező munka, hónapokon át tartó felkészülés áll. A kóruspróbák hetek óta maximális koncentráltsággal zajlanak; a művek betanulása, a szólampróbák megtartása, a szombathelyi és a güssingi kórus közös próbái, valamint a zenekarral közös próbák minden kórustagtól fegyelmet és kitartást igényelnek. A VOX Savariae és a güssingi kórus önkéntes tevékenykedése nyomán az elmúlt években több nagyszabású koncert valósulhatott meg, melyeken jelentős zeneszerzők oratorikus művei csendültek fel.

Helmut Walcha, a kivételesen tehetséges német zeneszerző a barokk zene és a barokk orgona egyik legjelentősebb 20. századi nagyságának számított. Walcha egy gyermekkorában kapott himlőoltás következményeként 16 éves korára teljesen elveszítette látását. Ennek ellenére 25 évesen eldöntötte, hogy Johann Sebastian Bach, a nagy példakép valamennyi orgona- és csembalóművét megtanulja kívülről, s 15 év alatt meg is valósította álmát. A zeneszerző Áldjad én lelkem című, kórusra, orgonára és zenekarra írott korálkantátája a 103. zsoltár barokk stílusban írt parafrázisa.

Wolfgang Amadeus Mozart a G-dúr fuvolaversenyt 1778-ban, mannheimi tartózkodása idején komponálta, egy jómódú holland kereskedő, műkedvelő fuvolista, Ferdinand De Jean megrendelésére. A háromtételes kompozícióban a szélesen ívelő első tételt egy poétikus Adagio tétel, majd egy – a francia vígoperák hangulatát idéző – rondóformájú menüett követi. Bár Mozart több helyütt vallott arról, hogy ő maga nem kedveli a fuvolát mint hangszert, fuvolaversenyei mégis ezen hangszer adottságainak fölényes ismeretéről, technikájának és hangzásbeli effektusainak tudatos kiaknázásáról tanúskodnak.

Felix Mendelssohn-Bartholdy 42. zsoltárja az Isten utáni vágyódás, a gyötrődés, a kétségbeesés, a megnyugvás és az öröm himnusza. Robert Schumann ezt a művet tartotta Mendelssohn legszebb oratorikus művének.

A Te deum az egyház legősibb, s egyben egyik legszebb hálaadó, magasztaló éneke. Ez az ókeresztény himnusz évszázadok óta a hajnali zsolozsma része, s a legkülönbözőbb alkalmakkor, ünnepeken hangzik fel a hálaadás gesztusaként. Joseph Haydn élete során két Te deumot is írt, mindkettőt C-dúrban. A koncerten az 1800 körül született második Te deuma hangzik fel, melyet II. Ferenc császár hitvesének, a zenekedvelő Mária Terézia császárnénak a felkérésére írt. A kizárólag kórusra és zenekarra írt mű tételekre nem tagolódik ugyan, a zenei kompozíció – tempó-, hangnem- és karakterváltásaival – azonban mégis érzékenyen követi a szöveg felépítését és tartalmát: a dicsőítő, majd könyörgő részek után a mű egy impozáns kettős fúgával zárul.

A szervezők és fellépők a hagyományos őszi jótékonysági koncertre csodálatos muzsikával, a bohócdoktorok ajándék piros orral várják a zenekedvelő és bohócpártoló látogatókat. Az 1000 Ft-os belépőjegy mellé jár az immáron jelképpé váló piros orr; emellett a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Lelkészi hivatalában és a helyszínen 5000 Ft értékben támogatói jegyek is vásárolhatók. Az ezekből származó bevétel – akárcsak tavaly –, idén is a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat épülését hivatott szolgálni.

Nagy szükség van rá, hiszen a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány, Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész és Vass Szilárd bohócprofesszor által életre hívott Dr. Bohóc Mosolyszolgálat tavaly óta döbbenetes fejlődésnek indult. Dr. Bohóc 2016-ban a MOL Gyermekgyógyító Program nonprofit szervezetek számára kiírt, a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és művészetterápiás programok megvalósítását szolgáló pályázat támogatását is elnyerte. A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban hétfőnként már rendszeressé vált a bohócdoktor-rendelés, de Sziszi professzor és tanítványai már a bogáti kastély idősek otthonában is felléptek. Egyre több a felkérés; nem csupán a megye kórházaiba és szociális intézményeibe, de Veszprém és Pest megyei intézményekbe is hívják már a bohó dokikat. Olyan nagy az érdeklődés, hogy lassan már az időpont-egyeztetés okoz majd nehézséget. A hitük és lelkesedésük azonban töretlen, s ahhoz, hogy mindenhová eljussanak, ahol a mosoly és a nevetés által gyógyíthatnak, támogatásunkkal mi magunk is segíthetünk.

vaskarika.hu/hirek/reszletek/12315/egy_bohoc_kell_ahhoz_hogy_ujra_mosolyogni_tudjunk-jotekonysagi_k/
www.frisss.hu/programajanlo/nem-emberkez-alkotta-templomokban-hanem-az-emberszivekben-lakik--jotekonysa2g1i-hangverseny-a-beteg-gyerekek-es-az-idosek-mosolyaert

 

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: