Megérteni a felebarát szeretetét – Sokakat tüntettek ki a diakónia napján

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna Budapest – A diakónia napja a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai szolgálatának ünnepe. Sztehlo Gábor születésnapjához közeli napon a diakóniában dolgozó munkatársakkal, önkéntesekkel és a ránk bízottakkal adunk hálát az elvégzett munkáért és a kapott lehetőségekért.

A Deák téri evangélikus templomban 2016. szeptember 23-án tartott ünnepi úrvacsorás istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Szemerei János püspök végezte. A béna meggyógyításának bibliai története kapcsán beszélt a segítő szolgálatoknak és az egyháznak a rászorulók között végzett munkájáról.

A liturgiai szolgálatban a diakóniai intézmények munkatársai, valamint Fabiny Tamás diakóniáért felelős püspök és Gregersen Labossa György a diakóniai bizottság vezetője segédkeztek.

Részletek hangzottak el a Valahol Európában című musicalből, Nádházy Péter, a szarvasi Cervinus Teátrum művészének előadásában.

Fabiny Tamás A kötényes Isten című könyvét Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője ajánlotta mindenki figyelmébe. A felügyelő beszédében hangsúlyozta, hogy Fabiny Tamás püspökként a tanítás őre, lelkészi feladata az ige magyarázása, annak a ma emberéhez való közelhozása. A könyvben való kitárulkozás sokkal maradandóbb, mint egy aktuális újságban való megnyilatkozás, ezért a leírt szövegek itt teljes mélységükben ismerhetőek meg, s az ezekben feltárt dilemmák sokrétűen bontakoznak ki, küzdelmes gondolatok nyílnak meg a püspök globális látása, mély evangélikus hite, szociális érzékenysége, képzőművészeti és irodalmi műveltsége révén.

Díjban részesültek a következő munkatársak:
 

Az év diakóniai munkatársa:

Harmati Pál, Ótemplomi Szeretetszolgálat

2005 óta dolgozik gépkocsivezetőként az Ótemplomi Szeretetszolgálatban. Korábban, hosszú évtizedeken át a szarvasi mentőszolgálatnál dolgozott mindenki „Pali bácsija”. Nagyon precíz és gondos. Az általa használt gépjárművek a legnagyobb sár idején is kívül-belül tiszták. 80 évesen is rendkívül aktív. 40 év szolgálati idő eltöltése után most az időseket segíti a diakónia kötelékében.

Deme Dóra, Élim Evangélikus Szeretetotthon

Egész pályafutása alatt elköteleződött a rászoruló emberek mellett. Munkássága alatt nyitott volt az új kihívásokra, a folyamatos fejlődésre. Közösségi ember. Nyíregyháza városában is nagy elismertségnek örvend. Tevékenységét, bármely szektorban végezte is, odaadás jellemezte. Civil szervezetekben, a települési önkormányzatnál, és az evangélikus egyház különböző intézményeiben dolgozott. Nyugállományba vonulása után az Élim Evangélikus Szeretetotthont vezette egy évig. A hite alapján a szeretet, a derű, és a megbocsájtás a legfőbb mozgatórugói.

Németh Tamásné, Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon

Ápoló-gondozó munkakörben dolgozik. Amellett, hogy az intézményben lelkiismeretesen végzi a munkáját, a kőszegi evangélikus gyülekezetben presbiteri és énekkari szolgálatot is ellát. Állandó lektori és oltárdíszítői feladatokat is vállal. Nagyon finom süteményekkel örvendezteti meg a közösséget. Varrónóből képezte át magát szociális ápolóvá és gondozóvá 54 éves korában.

Németh Márta, Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ

Aktív éveit befejezve, munkásságárét hálából kapja a díjat. A gimnázium elvégzése után a Zalaegerszegi Rendelőintézetben dolgozott, a munka mellett szerezte meg az első szakképesítését. Később a Vas Megyei Markusovszky Kórházban helyezkedett le ápolónőként. 1997-ben, szintén a munka mellett szerezte meg a diplomás ápolói képesítését. Hosszú pályája végén a Johannueum idős részlegének osztályvezető nővéreként köszön el. Mindig a betegek, ellátottak érdekeit szem előtt tartva végezte munkáját, tapasztalatait az utánpótlás képzésében is át tudja adni.

Az év diakóniai szponzora:

Szécsi Balázs (DROFA)

A maga által gyártott, sátrakat, színpadokat, virágtartókat, díszítőelemeket biztosítja. Az összeszerelési munkákban is aktívan részt vesz. Az ellátottak részére foglalkozásokat is tart a saját fejlesztésű Drofa termékek segítéségével. AQ környezettudatosságot erősíti intézményünkben a jelenléte, hiszen ő a hulladékhasznostás nagy úttörője. Nemzetközi és hazai díjakat kapott a saját fejlesztésű termékek elismeréseként.

Gjeladin Muhadri

Az albán Gjeladin Muhadri (Gjela pékség) Koszovóból érkezett, immár hetedik éve minden nap pékárut és süteményeket ajánl fel a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat lakói számára. Naponta 25-28 kisgyerek tud vinni uzsonnát az iskolába. Szüleikkel együtt átlagosan naponta 40 főt segít ezzel. Gjeladin muszlim hívőként segíti a szeretetszolgálat munkáját. Családos emberként számára sokat jelent a családi kötelék, a hazájából ezt a fontos értéket is magával hozta.

Az év önkéntese:

A „Szarvasi Főző Csapat”

Csányiné Szarka Ilona: házi segítségnyújtásban gondozónő,

Rafaj Pálné: házi segítségnyújtásban gondozónő,

Pásztor Mátyásné: nyugdíjas,

Pásztor Mátyás: tanyagondnok,

Molnár György: karbantartó.

Önkéntesként szabadidejüket feláldozva az Ótemplomi Szeretetszolgálat ételosztásain, illetve egyházi és világi rendezvényeken, külföldön és belföldön főznek a rászoruló embereknek. A gulyáságyú mindig tiszta, körülötte szigorú rendet tartanak. Mindig vidámak és lelkesek, fáradhatatlanok. Az étel elkészítése hosszú és fáradtságos folyamat, az utána következő jó hangulatú osztásban is aktívan részt vesznek és a rendrakás után még arra is marad idejük, hogy az esetlegesen megmaradt ételekből házhoz vigyenek a rászorulóknak. Sem a hőség, sem a fagy nem riasztja el őket. Az elmúlt 10 évben közel 100 000 adag ételt főztek meg.

Valovics Lajos

A Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon lakója. Kerekesszékben él, értelmi fogyatékossággal. 48 éves. 29 éve él az intézményben. Az első szobatársa Antal István volt, aki teljes ellátásra szorult, és a beszéde is nehezen volt érthető. Lajos megtanulta megérteni őt, így segített a gondozói munkában. Istvánt haláláig kísérte. A következő szobatársa Endre volt, hasonló nehézségekkel. Amikor Endre súlyos beteg lett, Lajos éjszaka is virrasztott mellette, felépülésében jelentős szerepet játszott az ő gondoskodása. Édesanyjától látta a másokon való segítés példáját. Társai Lajos Apunak szólítják.

Tóth Sándor

Szombathelyi presbiter, a szombathelyi férfikör vezetője, aki rendszeresen szervezi és maga is végzi a diakóniai intézmény területén az önkéntes munkát: segélyszállítmányok ki-be és átrakodását, a kerti munkát, a felújítások koordinálását. Munkáját mindig a jó gazda lelkületével és nagy lelkesedéssel végzi.

 

Sztehlo Gábor szobrát is megkoszorúzták az egybegyűltek. Az ünnepi hangulathoz hozzájárult a lajoskomáromi evangélikus rézfúvószenekar, Decmann Erzsébet vezényletével.

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: