Halasi András Díj átadó ünnepség

Alapítványunk idén első alkalommal hagyományteremtő szándékkel adta át Keresztelő János ünnepén a Halasi András elhunyt szombathelyi lelkészünk emlékére alapított díját. Szöveg: Ádám Eszter, Pomeisl György László Képek: Ádám Eszter, Pomeisl György László

Első alkalommal hárman vehették át az elismerést, olyan személyek, akik példaértékű munkájukkal, hozzáállásukkal szolgálják a gyülekezetet. A díjazottak rövid bemutatást az alábbiakban közöljük: 

 

Farkas Géza

Farkas Géza 1934-ben született egy budapesti nagycsaládban. Kis kora óta nevelőszülőknél nevelkedett Szombathelyen, akik nagyon szerették, gondoskodtak róla, taníttatták. Ezt azzal hálálta meg, hogy kiválóan érettségizett, majd ugyanolyan eredménnyel végezte el a főiskolát Pécsen, mint magyar-orosz szakos tanár. 
Szombathelyen élt, és Sárváron tanított 8 évig az általános iskolában. Már gyermekkorában fontos része lett életének a Krisztusba vetett hit és élete során mindig Isten vezetését kereste és keresi a mai napig. A kommunista diktatúrában Géza bácsinak fel kellett hagyni a tanári állásával a nézetek összeférhetetlensége miatt, hiszen így nem látogathatta az igehirdetéseket. 
Feleségével, Magdi nénivel, akivel már házasságuk előtt sokszor találkozott a gyülekezetben, 3 gyermeket neveltek fel. Magdi néni, megromlott egészségi állapota miatt élete utolsó szakaszában a Túróczy otthonunk lakója volt. Láthattuk, hogy Géza bácsi az utolsó pillanatig milyen  gondoskodó szeretettel vette őt körül. 
Géza bácsi élete folyamatos szolgálatból állt, és áll ma is. Ebben térdprotézis műtétje sem tudta hátráltatni. Ifjúsági csendesheteket vezetett évtizedekig. Lepramisszióban tevékenykedett. Gyülekezetünkben presbiterként is feladatokat vállalt és az idősek között végzett  diakóniai szolgálat a mai napig a szívügye. Segíteni őket, bátorítani, látogatni, imádkozni értük. 
Most, 87. életévében is az a legfontosabb számára, hogy Isten igéjével, Istenéhez vezethessen sokakat, hogy mindenki megtapasztalhassa az élete igazi értelmét az Úr Jézusban. 

Köszönjük eddigi szolgálatait, gyülekezetünkhöz való hűségét. Isten áldását kérjük további életére.

 

Szabó Laura 

Szabó Laura, gyülekeztünk és ifjúsági csoportunk aktív tagja. 2001. június 10-én keresztelték templomunkban. Gyermekkorától kezdve részt vett a gyülekezeti hitoktatásban, majd 2014-ben konfirmált, konfirmációi áldó igéje így hangzik: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105).
Laura a konfirmációja óta szerves része ifjúsági csoportunknak. Táborok lelkes résztvevője, aki az évek alatt a nyitottság, az elfogadás, a lelkesedés és lelkesítés példájává vált a kortársai, de a nála fiatalabbak és idősebbek számára is egyaránt. A kultúra és a művészetek iránti szeretetét és elköteleződését több területen is hasznosítja gyülekezetünkben: jótékonysági koncerten versmondással, a Credo Rádióban műsorvezetéssel, istentiszteleteinken lektori szolgálattal, a Ten Sing csoportban koreográfia betanításával vagy éppen slam poetry előadással, a Túróczy-Ház lakói között angolnyelvű beszélgetéssel szolgálja közösségeinket.
Laura a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület egyik választmányi tagja. E tisztség betöltésével segíti a helyi és az országos keresztény ifjúsági munkát. Ezen kívül számos nemzetközi találkozó és konferencia résztvevője is. 2021 májusától a Y’s Men Klub Savaria tagja.

Köszönjük neki eddigi önkéntes tevékenységeit és Isten áldását kérjük életére, tanulmányaira, önkéntes tevékenységeire, és a jövőbeni gyülekezeti szolgálatvállalásaira.  
 

 

Grünwald Dávid

Grünwald Dávid 2000-ben született. Általános iskolai tanulmányait közösségünk iskolájában, a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolában végezte, így találkozott gyülekezetünkkel. Saját kérésére 2011. június 5-én részesült a keresztség szentségében. 2014-es konfirmációjának áldó igéje a 2Tim 1,14: „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”
Dávid már egészen gyermekkorától kezdve vállalt feladatokat az iskolai és gyülekezeti közösségeinkben. Főként versmondással és színjátszással szolgált az ünnepeken. Zenei és színjátszói tehetségét, illetve kulturális érdeklődését és jártasságát kamatoztatva aktív és értékes tagjává vált Ten Sing csoportunknak. A munkaág vezető személyiségévé vált, akinek munkája nem csak itt, Szombathelyen jelentős, hanem mára országosan és nemzetközi szinten is.
Egy cikluson át választmányi tagja volt a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesületnek. Hazai és nemzetközi keresztény ifjúsági fesztiválok önkéntese. Immáron 3 éve állandó tagja a European Ten Sing Group-nak (ETS), ahol Szabó Laurával együtt képviselik a hazai Ten Sing munkát. Jelenleg az európai YMCA az ifjúsági munka keresztény identitásának erősítéséért felelős UNIFY csoportjának szervező tagja. Dávid gyülekezetünk kebelén felfedezte az önkéntes munka azon szépségét, hogy egyszerre adhat és gazdagodhat is a szolgálatvállalás által. Igazán példaértékű az önkéntes szerepvállalása.


Köszönjük munkáját, önkéntes szerepvállalásait és azt, hogy egyházunk jóhírét viszi a világba. Isten áldja életét, tanulmányait. Számítunk szolgálataira a jövőben is. 

További képek az eseményről: http://www.szombathely-lutheran.hu/hireink/egyhazkozseg/keresztelo-janos-unnep-dijatadoval

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: