Fásítás az Evangélikus Intézmények területén

A FALCO Zrt. egy újabb támogatási akcióval segítette Alapítványunk munkáját. Felajánlás 22 db fa volt a cég részéről, melyeket a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ két szombathelyi telephelyén ültettek el a PRENOR Kft. dolgozói, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1000 fa elültetését kitűző program részeként.

Program rövid leírása:

A faültetés a legjobb védekezés a klímaváltozás ellen, ezért Önkormányzatunk elkötelezett a város zöldítésében. Ennek érdekében az 1000 fa program kiterjesztésével 2023. évtől minden évben megvalósul, hogy az Önkormányzat új típusú faültetési programot indít, amellyel a szombathelyiek aktív szerepvállalásával a város magántulajdonban lévő ingatlanjain is lehetőség nyílik új fák telepítésére, önkormányzati finanszírozással, az alábbi eljárásrend alapján:

- kizárólag szombathelyi lakcímmel rendelkező, nagykorú természetes személy igényelhet – az önkormányzat által meghatározott fajú/fajtájú - fás szárú növényt (fát, cserjét);
- egy háztartásra legfeljebb 2 db fás szárú növény igényelhető évente;
- a program első körös regisztrációja a javaslat elfogadásától 2023. február 28. napjáig tart. A következő években a tavaszi regisztráció január 1. és február 28. napja között, az őszi pedig szeptember 1. és október 31. között történik. A regisztrációs időszakok a készlet (500 db fás szárú növény) erejéig tartanak;
- a regisztrációval történő igénylés online felületen történik. Regisztrációkor a következő adatok megadása kötelező: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. - Az elérhető listából kötelező megjelölni hány darab és milyen fajú/fajtájú fás szárú növényt igényel a regisztráló, valamint meg kell adni az ültetés pontos helyszínét is (Szombathely közigazgatási területén belüli magánterület címe).
- a Polgármesteri Hivatal a regisztráció lezárását követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a jelen előterjesztésben meghatározott feltételeknek;
egy megvalósítási időszakban legfeljebb 500 db (azaz évente 1.000 db) fás szárú növény kiosztására kerül sor. Az igényelt növények átadása minden év március, illetve november végéig meghatározott napokon történik, átadás-átvételi elismervény ellenében.
- a regisztrációval a kérelmező vállalja, hogy a részére átadásra kerülő növényeket a kézhezvételtől számított legfeljebb 10 napon belül, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, kizárólag az általa megjelölt szombathelyi magánterületen ülteti el;
- az ültetés ellenőrzése szúrópróbaszerűen történhet, amelyhez az igénylők a regisztrációkor járulnak hozzá.

Telefon:94/520-280
E-mail: 1000fa@szombathely.hu

 

Köszönjük a támogatást és a felajánlott segítséget a FALCO Zrt.-nek!

Alapítvány fő támogatói:

Partnereink: