Fák metszése a CSABI udvara mellett

Alapítványunk által a Csalási Bölcsődének felajánlott segítségé első lépéseként a csoportokat magába foglaló épület és a tervezett kert körül álló fák bevizsgálása, és megmetszése történt meg két lépésben.

A SZOMPARK szakemberei által elvégzett helyszíni szemrevételezés után megtett észrevételei alapján javasolt fák metszése és koronaigazításának elvégzése volt az első és legsürgetőbb feladat az udvarfelújítás megkezdése ként.

Az emelőkosaras fametszés, mely öt fát érintett az Evangélikus Családi Bölcsőde közvetlen környezetében, azért vált szükségessé, mert a közelmúlt viharai letört ágakat és az alsóbb ágakon félig fent akadó ágakat hagytak maguk után. A területen az intézmény dolgozói nap mint nap többször is közlekednek, hisz erre tudnak a Johanneum főépületéhez udvaron belül átmenni. Itt történik az ételszállítás is a gyermekek és gondozóik számára, valamint az adminisztratív, vezetői tevékenységet elvégző munkatársak felkeresése egyaránt. Az SZEDIK konyhájára éthordóval érkező gyalogos civil személyek is erről az oldalról tudják a konyhát megközelíteni, így fontos volt a munka elvégzése.

Ami a munkát még sürgetőbbé tette, az az, hogy Alapítványunk azt a felajánlást tette az Intézmény felé, hogy lehetőségeihez mérten szeretné mihamarabb a Bölcsőde udvarát és környékét felújíttatni, és rendbe hozni, gyerek csalogatóbbá tenni. Barátságosabbá és élményeket adóvá az itt lévő gyerekek részére.

Az elvégzett munka egy délelőttöt vett igénybe, mely során a fák letört és elszáradt- lógó ágait távolították el első lépésben. A második részben a fák természetestől eltérő megnyúlását és aránytalanságait korrigálták a fent dolgozó szakemberek szakértő kezei koronaalakító vágásaikkal. 

Ez a munka a gyerekeket és a gondozókat egyaránt érdekelte, így nagy izgalommal nézték a kerítés mögül a munka egy-egy lépését.
A munkát az udvaron álló nagy fa metszésével fogják folytatni, erre ebben a lépésben technikai okok miatt nem került sor, de a közeljövőben befejezésre kerül ezzel a munkával a fák biztosságossá tétele a területen.

A munka végeztével még egy-két magasból elvégzett fotóra is lehetőséget biztosítottak a terület körbe fontozására a munkások, ahol jól látszanak a levágott ágak helyei is és az épület együttesek.
 

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: