Családok Karácsonya 2016 Csomagosztás

A negyven csomagot az alapítvány a látókörében lévő három célcsoport között osztotta ki. A csomagok „címzettjeinek” kiválasztásánál elsősorban az Gyülekezettel kapcsolatban álló, valamit az Evangélikus Egyházközség intézményeiben dolgozó szegény körülmények között lévő, nagycsaládos, hátrányos helyzetben élők lettek.

Első a Renényik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola 18 tanulójának családja. Itt a kiválasztásnál a tanári gárda az iskola osztályfőnökei, és gazdasági vezetője voltak segítségére az Alapítványnak. Az iskolai étkeztetésben és könyv vásárlásban, valamint az iskolában más rendszeres szociális támogatásban részesülők, és a három vagy annál több gyereket nevelő nagycsaládosok összegyűjtése után alakult ki a támogatni érdemes diákok családjainak listája. Az osztályfőnökök ajánlását összegyűjtve, és az iskolába járó testvéreket összekapcsolva szűkítette az iskola vezetősége erre a tizennyolc csomagra a beérkező neveket.

A csomagok kiosztása a karácsonyi évzáró iskolai közös Istentisztelet és ünnepség után történt meg, így még a karácsony előtt eljuthatott a csomag tartalma az érintettekhez. Amely családnak ekkor nem állt módjában átvenni ebben az időben, annak a Lelkészi hivatalban az Istentiszteletek után, illetve hétköznapokon az ott dolgozók munkaidejében tudtunk lehetőséget biztosítani a csomagok kézhezvételére.

 

Második csoport a SZEDIK két intézményében dolgozók és családjainak megsegítésére 18 darab csomag kiosztása volt. Itt az intézményvezetőés a gazdasági vezető ismerve a kollegák családi helyzetét döntötte el azok számát, akik ebben az évben a támogatásban részesülhettek. 

A támogatást a dolgozók karácsony előtt kapták meg egy kisebb ünnepség keretében. A csomagokat ott az intézményben osztották ki a főápoló személyes részvételével.

A harmadik csoport a gyülekezet önkéntese által a roma lakosság körében egész évben rendszeres családlátogatásokkal végzett karitatív segítségnyújtását és lelki gondozását egészítettük ki 4 általa javasolt arra érdemes családnak. Az adományokat a templom melletti lelkészi hivatalban az önkéntes által egyeztetett időben vehették át a támogatott családok tagjai. 

Kapcsolódó galéria

Alapítvány fő támogatói:

Partnereink: