Bővülhet a diakóniai szolgáltatás Szombathelyen

Ünnepélyes keretek között aláírták azt a támogatói szerződést, amely a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ bővítéséhez járul hozzá. A támogató FALCO Zrt., valamint az adományt fogadó Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány vezetői sajtónyilvános rendezvény keretében ismertették együttműködésük főbb tartalmi elemeit, továbbá a fejlesztési projekt bemutatására is sor került. Képek: Cseh Gábor, Pomeisl György László Látványterv: Gáspár Mérnöki Iroda

A Szombathelyen működő FALCO Zrt. pénzügyi és természetbeni céltámogatásban részesíti az Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítványt annak érdekében, hogy a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (SZEDIK) tervezett bővítése megvalósulhasson. A több hónapos előkészítő munka eredményeként a vállalat a civil szervezet részére 70 millió forint pénzbeli, illetve 15 millió forint természetbeni, a cégcsoport által gyártott alapanyagokból álló adományt biztosít. Novák Tibor vezérigazgató hangsúlyozta, hogy jótékonysági programjukban ez a támogatás azért is különösen értékes, mivel szociális területen tud hozzájárulni a gondok enyhítéséhez, a város fejlesztéséhez. E lépésükkel szeretnék azt is jelezni, hogy teljes mértékben elismerik azoknak az áldozatos munkáját, akik felvállalják, valamint odafigyelő szakmai gondossággal működtetik ezeknek az intézményeknek a tevékenységét. A FALCO Zrt. gazdasági szereplőként tudja, hogy e felelősségteljes munka elvégzéséhez kiváló munkatársakra, odafigyelésre, nagy türelemre, sok időre, valamint megfelelő feltételek biztosítására és természetesen anyagi támogatásra is szükség van. A FALCO Zrt. jelenleg ez utóbbiban tud legfőképpen segíteni.

Az Alapítvány az együttműködésben vállalja, hogy a céltámogatást és a cégcsoport termékeiből érkező adományt a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő SZEDIK fejlesztésére fordítja. A tervezett beruházás keretében 24 új, örökös hajléktalan otthoni és 20 új, örökös idősotthoni férőhely kialakítása valósul meg 2022-ben. A FALCO Zrt. anyagi támogatása azt a pénzügyi űrt tölti ki, amely ahhoz szükséges, hogy a beruházás stabil pénzügyi háttérrel és határidőre valósulhasson meg – hangsúlyozta Hutflesz Mihály kuratóriumi elnök. Kiemelte, hogy a gazdasági szektorral való kapcsolat kialakításában meghatározónak tartja a felkészültséget, a hitelességet, a jól felépített kommunikációt és az aktív marketinget. Talán ennek is köszönhető, hogy több mint két évtizede számos eredményes projektet hajtottak végre a diakónia, a szeretetszolgálat területén. A mostani támogatás nem csak volumenében, hanem azért is mérföldkő, mivel a támogatás a szociális terület irányába is fogékony gazdálkodó szervezettől érkezik be – tette hozzá. 

Jelen támogatás szervesen kapcsolódik a Szombathely Megyei Jogú Város, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a SZEDIK között kötött háromoldalú megállapodáshoz, amely alapjaiban teszi lehetővé a férőhely kapacitás bővítését. A sajtótájékoztatón Szemerei János evangélikus püspök gyümölcsöző együttműködésről számolt be, aminek eredményeként egy több mint 600 millió forintos fejlesztés tud megvalósulni Szombathelyen. A partnerek különböző területekről érkeztek, az eredmény mindent felülmúl.  


Szombathely örül – hangsúlyozta Dr. Nemény András polgármester. A város több mint 500 millió forinttal járul hozzá a projekt sikeres megvalósításához. Sajtótájékoztatójában a város első embere örömét fejezte ki afelett, hogy a megyeszékhelyen vannak olyan szereplők, akik képesek az együttműködésre. Az eredmény önmagáért beszél. Erős vár Szombathely életében az evangélikus közösség. Megvolt a hit, megvolt a tapasztalat hozzá, hogy ez a projekt az idősellátás javítása érdekében ezekkel a szereplőkkel létrejöjjön – tette hozzá a városvezető. 

Az, hogy a forprofit szektor egy nonprofit szféra projektjébe beszáll, az nem tekinthető természetesnek Magyarországon – emelte ki köszöntőjében Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. A kormányzat azon van, - és ezt jogszabályi változásokkal is segíti -, hogy a két szektor egymásra találása növekedjen, bővüljön. Ilyen módon Szombathely öröme a kormányzat öröme is. Ezek a támogatások a gazdasági élet szereplői számára is útközben megtérülnek – emelte ki a helyettes államtitkár.  

Majthényi László, Vas megye Közgyűlésének elnöke köszöntőjében felidézte azt az eseményt 2004-ből, amikor a mai SZEDIK elődje a megyétől a Magyarországi Evangélikus Egyház működtetésébe került át. A döntés helyességét jól mutatja, hogy folyamatosak a fejlesztések az intézményben, amit a mostani projekt is jól fémjelez. Példaértékűnek tartja a FALCO társadalmi szerepvállalását a város életében. 
    
A sajtótájékoztató és projektbemutató esemény a támogatói szerződés ünnepélyes aláírásával zárult. Az okiratot a támogató részéről Novák Tibor vezérigazgató és Talasz Marco műszaki igazgató, az adományt fogadó alapítvány részéről pedig Hutflesz Mihály kuratóriumi elnök írta alá. 

További hírek az eseményről:

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bovitik-a-johanneum-epuletet-amihez-a-helyi-forgacslapgyar-70-millioval-jarul-hozza-5330708/

http://www.credoradio.hu/hirek/eros-var-szombathelyen-az-evangelikus-egyhaz-

http://www.szedik.hu/hireink/bovulhet-a-diakoniai-szolgaltatas-szombathelyen-

http://www.szombathely-lutheran.hu/hireink/johanneum-diakoniai-kozpont/bovulhet-a-diakoniai-szolgaltatas-szombathelyen

https://www.tvszombathely.hu/hirek/85-millio-forinttal-tamogatja-a-falco-zrt-a-kozephegyi-uti-diakoniai-kozpont-boviteset-20210927

https://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-nemeny-andras/az-evangelikus-diakoniai-kozpont-boviteset-tamogatja-a-falco-zrt.22574/

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: