500 év. Szeretet. Szolgálat. - Évkezdő intézményvezetői konferenciát tartott a Diakónia

Forrás: Szöveg és fotó: Evangélikus Diakónia Budapest - A Sztehlo Gimnázium dísztermében tartotta a jubileumi év első munkaértekezletét a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai szolgálata.

A konferencia – a hagyományokhoz híven – úrvacsorás istentisztelettel indult, melynek a Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség temploma adott otthont. „Krisztus szeretete szorongat titeket” – ezekre az apostoli gondolatokra emlékeztette igehirdetésében a diakóniai intézmények vezetőit Gregersen-Labossa György. Pál apostol Korinthusiakhoz írt második levelében olvasható gondolata – mely az ökumenikus imahét mottója egyben – arra emlékezteti a hívő embert és a szolgálatban dolgozókat, hogy a krisztusi szeretet szorongatása nem szorongás, sokkal inkább motiváló, amely folyamatosan arra sarkall, hogy szeressünk másokat. Azokat, akik máskülönben talán elvesznek. A diakóniai szolgálatban is nagyon fontos, hogy ez a szorongattatás megújítson.

Gregersen Labossa György szolgálatát Rachel Eskesen, a Young Adults in Global Mission önkénteseinek vezetője segítette, a kántori szolgálatot Görög Zoltánné az Országos Iroda munkatársa, egyben a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület főnökasszonya végezte.
Az istentiszteletet kővetően a konferencia a diakónia PR referensének tájékoztatójával kezdődött. Hajdú Tibor a 2016-os év eredményeinek áttekintése során az intézmények életében történt fejlesztések és eredmények mellett a nem-intézményes diakóniai tevékenység fontosságát hangsúlyozta. Előadásában kitért arra, hogy az előző év során nemcsak erősödött az Evangélikus Diakónia arculata, hanem feladatköre is szélesedett; a legrászorultabb társadalmi csoportok melletti kiálláson túl nemegyszer útépítő szerepet vállalva igyekezett az egyház szolgálatának társadalmi és politikai elismerését erősíteni, kapcsolatait megszilárdítani. Ezek után szó esett a 2017-es tervekről, többek között az intézmények minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatairól, az egyre mélyebb nemzetközi kapcsolatokról, új szolgáltatásokról, valamint a kommunikációs tervekről, az egységes arculat kialakításának következő lépéseiről.

Az összefoglalót Mészáros Attila, az Evangélikus Diakónia Integrációs Szolgálat referense egészítette ki a menekültügyi munka értékelésével, Bátovszky Gábor a Bolla Árpád Evangélikus Szeretotthon új projektjét, az idősek apartmanházát, Dávid István pedig a piliscsabai Fébé Szeretetszolgálat megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási lehetőségeinek fejlesztése terén elért sikereit mutatta be.

Ezt követően Molnár István János intézményi referens interaktív előadásában az intézmények működési kérdéseivel kapcsolatban tartott tájékoztatót, előkészítve Dr. Szilvásyné Peregi Eszter a győri Szeretetotthon és az Evangélikus Diakóniai módszertani vezetőjének előadását a 2017-ben hatályba lépő új jogszabályokról.

Gulyás Péter egyházi szervezetfejlesztési szakember 2017 pályázati lehetőségeit ismertető előadását követően a sűrű szakmai program végén az úti áldást Bátovszky Gábortól, a Bolla Árpád Szeretetotthon vezetőjétől vették a résztvevők.

http://diakoweb.webnode.hu/news/a500-ev-szeretet-szolgalat-evkezdo-intezmenyvezetoi-konferenciat-tartott-a-diakonia/

Alapítvány fő támogatói:

Partnereink: