Turóczy otthon

Az Alapítvány legnagyobb beruházása a Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon.
 

Alapítványuk létrehívásának oka a Túrócy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon megvalósításának összefogása, a forráskoordináció elvégzése, a pénzügyi-számviteli feladatok lebonyolítása volt. A kuratóriumra hárult az a szellemi feladat is, hogy az anyagi javak helyét az egyházi környezetben szolgálattá, szolgáltatássá alakítsa át. Az Alapítvány mindezidáig legnagyobb beruházása ezen intézmény életre hívása és üzemeltetése mind a mai napig. 

A Szeretetotthon megvalósításának gondolata akkor vált valóságossá a gyülekezet számára, amikor ennek induló-alapító összege rendelkezésre állt. Várhegyi Károlyné Máger Angéla idős gyülekezeti tagunk egy családi örökségét ajánlotta fel, hogy a munkálatok elkezdődhessenek. A későbbiekben még a családi házát is eladta, hogy segíthessen. Összességében közel 40.000.000,- Ft-ot adományozott a Szeretetotthon megvalósítására. Ő mindvégig elkötelezetten, teljes hittel állt az elképzelés mellé. Még megélhette az első ütem felszentelését a Millenium évében, 2000-ben.

Rajta kívül jelentős, több tízmilliós összeget kaptunk az Országos Evangélikus Egyháztól. Ez különösen azért volt értékes számunkra, mivel ezeket a részösszegeket akkor kaphattuk meg, amikor a kivitelezési számlák kiegyenlítésére a leginkább szükségünk volt. (Az Országos Egyház révén kaphattunk támogatást a bajorországi Lutheránus Egyháztól is.)

A Szeretetotthon-beruházás kormányzati támogatást is kapott. Alapítványunk ugyanis maga is pályázott. Ennek eredményeként a Szociális és Családügyi Minisztérium 7.800.000,- Ft-tal járult hozzá a kivitelezési munkákhoz. Jelentős támogatást kaptunk a Szombathely Város Önkormányzatától, valamint a város vállalkozásaitól. Köszönet jár annak a több mint 200 magánszemélynek is, akik pénzadományokat juttattak el az Alapítvány bankszámlájára.

A Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon egy összefogás eredménye. A létesítmény, ami több mint 30 idős embernek otthona és 15 embernek munkahelye, korszerűsége mellett emberléptékű is ebben az egyházi környezetben. Mindezek Szombathely város meghatározó intézményévé emelik a Szeretetotthont.

Az épület két ütemben 1999-2001 között valósult meg magánszemélyek adományait, és állami támogatás forrásait felhasználva. Itt idősellátás folyik, öregek bentlakásos otthonaként üzemel az intézmény.
2004- től a Magyarországi Evangélikus Egyház a Vasmegyei Önkormányzattól, fenntartásba vette át Johanneum néven az egykori Egészségügyi Gyermekotthont.

 

Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon élete egy szervezeti egység egyik pilléreként


2012 óta a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (SZEDIK) néven működik városunkban e szervezeti egység, mely a Johanneum beolvadása után jött létre a Túróczy Zoltán Szeretetotthonnal egységben. Az intézmény két helyszínen működik, a Túróczy házban idős, a telephelyen a Johanneumban idős és fogyatékkal élő emberek bentlakásos ellátását végzi.

2015-től a Középhegyi úti ingatlanokban Családi Napközi (CSANA) is elkezdte három csoporttal működését, melyet 2016-ban a megnövekedett igény miatt még egy csoporttal bővült.

2018 januárjától az intézmény tovább bővítette tevékenységi körét, hisz Szombathely központtal Evangélikus Nevelőszülői Hálózatott hívott életre Mózeskosár néven. 

2018-ban az intézmény egy újabb telephellyel is bővült hisz Ágfalván átvette az Államtól egy bentlakásos pszichiátriai betegekkel foglakozó intézmény irányítását is.
 

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: