Túróczy-ház

Az Alapítvány legnagyobb beruházása a Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon.
 

Alapítványuk létrehívásának oka a Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon megvalósításának összefogása, a forráskoordináció elvégzése, a pénzügyi-számviteli feladatok lebonyolítása volt. A kuratóriumra hárult az a szellemi feladat is, hogy az anyagi javak helyét az egyházi környezetben szolgálattá, szolgáltatássá alakítsa át. Az Alapítvány mindezidáig legnagyobb beruházása ezen intézmény életre hívása és üzemeltetése mind a mai napig. 

A szeretetotthon megvalósításának gondolata akkor vált valóságossá a gyülekezet számára, amikor ennek induló-alapító összege rendelkezésre állt. Várhegyi Károlyné Máger Angéla idős gyülekezeti tagunk egy családi örökségét ajánlotta fel, hogy a munkálatok elkezdődhessenek. A későbbiekben még a családi házát is eladta, hogy segíthessen. Összességében közel 40.000.000 Ft-ot adományozott a szeretetotthon megvalósítására. Ő mindvégig elkötelezetten, teljes hittel állt az elképzelés mellé. Még megélhette az első ütem felszentelését a Millenium évében, 2000-ben.

Rajta kívül jelentős, több tízmilliós összeget kaptunk az Országos Evangélikus Egyháztól. Ez különösen azért volt értékes számunkra, mivel ezeket a részösszegeket akkor kaphattuk meg, amikor a kivitelezési számlák kiegyenlítésére a leginkább szükségünk volt. (Az Országos Egyház révén kaphattunk támogatást a bajorországi Lutheránus Egyháztól is.)

A szeretetotthon-beruházás kormányzati támogatást is kapott. Alapítványunk ugyanis maga is pályázott. Ennek eredményeként a Szociális és Családügyi Minisztérium 7.800.000 Ft-tal járult hozzá a kivitelezési munkákhoz. Jelentős támogatást kaptunk Szombathely Város Önkormányzatától, valamint a város vállalkozásaitól. Köszönet jár annak a több mint 200 magánszemélynek is, akik pénzadományokat juttattak el az Alapítvány bankszámlájára.

A Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon egy összefogás eredménye. A létesítmény, ami több mint 30 idős embernek otthona és 15 embernek munkahelye, korszerűsége mellett emberléptékű is ebben az egyházi környezetben. Mindezek Szombathely város meghatározó intézményévé emelik a szeretetotthont.

Az épület két ütemben 1999-2001 között valósult meg magánszemélyek adományait és állami támogatás forrásait felhasználva. Itt idősellátás folyik, öregek bentlakásos otthonaként üzemel az intézmény.
2004-től a Magyarországi Evangélikus Egyház a Vas megyei Önkormányzattól, fenntartásba vette át Johanneum néven az egykori Egészségügyi Gyermekotthont.

 

Túróczy-ház élete a SZEDIK szervezeti egységének egyik pilléreként


2012 óta a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (SZEDIK) néven működik városunkban e szervezeti egység, mely a Johanneum beolvadása után jött létre a Túróczy Zoltán Szeretetotthonnal együtt. Az intézmény két helyszínen működik, a Túróczy- házban idős-, a telephelyen a Johanneumban idős- és fogyatékkal élő emberek bentlakásos ellátását végzi.

2015-től a Középhegyi úti ingatlanokban Családi Napközi (CSANA) is elkezdte három csoporttal működését, melyet 2016-ban a megnövekedett igény miatt még egy csoporttal bővült. 2018 nyarától pedig Családi Bölcsődeként (CSABI) végzi munkáját 5 csoporttal.

2018 januárjától az intézmény tovább bővítette tevékenységi körét, hisz a SZEDIK országos hatókörben működő Evangélikus Nevelőszülői Hálózatot hívott életre Mózeskosár néven. 

2018-ban az intézmény egy újabb telephellyel is bővült, hisz Ágfalván átvette az államtól egy bentlakásos pszichiátriai betegekkel foglakozó intézmény irányítását is.
 

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: