Túróczy-ház

Az Alapítvány legnagyobb beruházása a Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon.
 

Alapítványuk létrehívásának oka a Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon megvalósításának összefogása, a forráskoordináció elvégzése, a pénzügyi-számviteli feladatok lebonyolítása volt. A kuratóriumra hárult az a szellemi feladat is, hogy az anyagi javak helyét az egyházi környezetben szolgálattá, szolgáltatássá alakítsa át. Az Alapítvány mindezidáig legnagyobb beruházása ezen intézmény életre hívása és üzemeltetése mind a mai napig. 

A szeretetotthon megvalósításának gondolata akkor vált valóságossá a gyülekezet számára, amikor ennek induló-alapító összege rendelkezésre állt. Várhegyi Károlyné Máger Angéla idős gyülekezeti tagunk egy családi örökségét ajánlotta fel, hogy a munkálatok elkezdődhessenek. A későbbiekben még a családi házát is eladta, hogy segíthessen. Összességében közel 40.000.000 Ft-ot adományozott a szeretetotthon megvalósítására. Ő mindvégig elkötelezetten, teljes hittel állt az elképzelés mellé. Még megélhette az első ütem felszentelését a Millenium évében, 2000-ben.

Rajta kívül jelentős, több tízmilliós összeget kaptunk az Országos Evangélikus Egyháztól. Ez különösen azért volt értékes számunkra, mivel ezeket a részösszegeket akkor kaphattuk meg, amikor a kivitelezési számlák kiegyenlítésére a leginkább szükségünk volt. (Az Országos Egyház révén kaphattunk támogatást a bajorországi Lutheránus Egyháztól is.)

A szeretetotthon-beruházás kormányzati támogatást is kapott. Alapítványunk ugyanis maga is pályázott. Ennek eredményeként a Szociális és Családügyi Minisztérium 7.800.000 Ft-tal járult hozzá a kivitelezési munkákhoz. Jelentős támogatást kaptunk Szombathely Város Önkormányzatától, valamint a város vállalkozásaitól. Köszönet jár annak a több mint 200 magánszemélynek is, akik pénzadományokat juttattak el az Alapítvány bankszámlájára.

A Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon egy összefogás eredménye. A létesítmény, ami több mint 30 idős embernek otthona és 15 embernek munkahelye, korszerűsége mellett emberléptékű is ebben az egyházi környezetben. Mindezek Szombathely város meghatározó intézményévé emelik a szeretetotthont.

Az épület két ütemben 1999-2001 között valósult meg magánszemélyek adományait és állami támogatás forrásait felhasználva. Itt idősellátás folyik, öregek bentlakásos otthonaként üzemel az intézmény.
2004-től a Magyarországi Evangélikus Egyház a Vas megyei Önkormányzattól, fenntartásba vette át Johanneum néven az egykori Egészségügyi Gyermekotthont.

 

Túróczy-ház élete a SZEDIK szervezeti egységének egyik pilléreként

2012 óta a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (SZEDIK) néven működik városunkban e szervezeti egység, mely a Johanneum beolvadása után jött létre a Túróczy Zoltán Szeretetotthonnal együtt. Az intézmény két helyszínen működik, a Túróczy- házban idős-, a telephelyen a Johanneumban idős- és fogyatékkal élő emberek bentlakásos ellátását végzi.

2015-től a Középhegyi úti ingatlanokban Családi Napközi (CSANA) is elkezdte három csoporttal működését, melyet 2018 nyarától pedig Családi Bölcsődeként (CSABI) végzi munkáját immár 4 csoporttal.

2018 januárjától az intézmény tovább bővítette tevékenységi körét, hisz a SZEDIK országos hatókörben működő Evangélikus Nevelőszülői Hálózatot hívott életre Mózeskosár néven. 

2018-ban az intézmény egy újabb telephellyel is bővült, hisz Ágfalván átvette az államtól egy bentlakásos pszichiátriai betegekkel foglakozó intézmény irányítását is.

2022- ben a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ újabb ellátási egységgel Hajléktalan ellátásal bűvölt, ennek ellátása érdekében egy új szárny építése valamint párhuzatmosan két már meglévő épület egység felújítása is megvalósult, mely keretében 24 új, örökös hajléktalan otthoni és 20 új, örökös idősotthoni férőhely kialakítása valósult meg. Ezt Alapítványunk egy céges céltámogatás elnyerésével, valamint saját anyagi forrásból  segítette.

2022.-ben a Túróczy Otthon körül egy séta út kialakítása is elkezdődött Alapítványi támogatásból a bentlakók és látogatók biztonságos és akadálymentes mozgását segítve. Teljes megvalósulásának tervezett időpontja 2023 év tavasza.

Alapítvány fő támogatói:

Partnereink: