Tevékenységeink

Alapítványunk működésének fókuszában a diakóniai szolgálat, a szociális tevékenység támogatása áll. Az Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy a Szombathelyi Evangélikus gyülekezetben folyó szociális, szeretetszolgálati tevékenységet segítse, koordinálja, és felismerje a rászorultak, és segítségre várók valós szükségleteit, és azokat célzott egyszeri, vagy visszatérő, rendszeres támogatásával mind jobban kielégítse.

Munkánkban igyekszünk mind társadalmilag, mind gazdaságilag hasznos ügyeket képviselni, és olyan szervezeteket, intézményeket támogatni, amelyek szervezetünk látókörébe esnek, vagy helyzetükből adódóan támaszra szorulnak. Igyekszünk tevékenységünket úgy végezni, hogy ne várjuk meg a rászorulók kéréseit, hanem a dolgok elé látva keressük a segítség megadásának módozatait, irányait, eszközeit. 

Az elmúlt közel 25 évben számos projektet valósítottunk meg, köztük egy 30 fős idős otthont építettünk (Túróczy Szeretetotthon), kórházakat támogattunk, határon átnyúló projektet valósítunk meg. Munkánk során számos európai uniós, állami, önkormányzati és vállalkozói támogatást, céltámogatást kaptunk feladataink ellátásához. Kiemelt szerepet játszik a forrásteremtésben az egyéni adományok megszervezése is.

A szervezet diakóniai tevékenysége mára már kiterjed a város, Vas megye és a régió más földrajzi területeire is. Az Óperint városrészben végzett munka sok esetben a megyeszékhellyel együttműködve valósít meg hiánypótló társadalmi feladatokat. Az Alapítvány rendszeres segítséget nyújt a Szombathelyi Markusovszky Kórháznak, a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ Intézményeinek, a több dunántúli megyét felölelő „Mózeskosár” Evangélikus Nevelőszülői Hálózatnak, a Kaposszekcsői Diakónia Központnak, a Sartoris Szeretetszolgálatot és több hozzátartozóját otthon ápoló magánszemélyeknek is. 

Legutóbb – megyei szinten – olyan bizalmi munkatársak képzését valósítottuk meg, akik az idősgondozás mindennapi ellátásához tudnak eredményesen, mérhető módon hozzájárulni. A most futó ERASMUS+ programunkban pedig 15 fiatalnak adunk képzést az idősgondozás és lelki támasz adásról, mely országosan egy újszerű megközelítést képvisel. 

Munkánkban kiemelt figyelmet kap a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség és Gyülekezet és csoportjai, a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ és Családi Bölcsődéje, Mózeskosár Evangélikus Nevelőszülői Hálózat, és a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola, Óvoda és Művészeti Iskola támogatása.
 

Megvalósított tevékenységeink:

-    1998-2002 Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon megépítése, mely 30 idős számára nyújt bentlakási lehetőséget
-    1998 óta A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ három intézményének forrásteremtésének elősegítése pályázatok és saját forrása révén, valamint eszköz beszerzésének támogatása
-    2010 óta évente őszi jótékonysági koncertek szervezése
-    2015 óta főállású munkavállaló alkalmazása
-    2015 nyarától bemutató gyógy- és fűszernövény kert életre hívása, és ennek „kincseinek” felajánlása a Gyülekezet és az Intézmények részére
-    2016-tól 2019 év végéig Alapítványunk újszerű munkaágaként a „Mosolyszolgálat” megalapítása és fenntartása. Munkáját heti rendszerességgel végezte 2016 óta Szombathelyen a Markusovszky Kórház-, 2017 óta Sopronban az Erzsébet Kórház gyermek osztályán, valamint idős és fogyatékos otthonokba megtartott rendhagyó látogatásaival havonta 2-3 alkalommal. 
-    2017 Az 4 csoportos SZEDIK Evangélikus Családi Bölcsődéjének eszközbeszerzésének és forrás teremtésének segítése 
-    2017-2018 20 alkalmas közösségi- és kiskerti előadássorozat szervezése és megtartása
-    2018 januárjától a „Mózeskosár” Evangélikus Nevelőszülői hálózat indulásának segítése, működésének anyagi biztosítása, épület felújításainak támogatása
-    2018-tól Regisztrált közösségi önkéntes szolgálat fogadó pontjaként várjuk a fiatalok jelentkezését 50 órás közösségi munka a teljesítésére
-    2019 Önálló Alapítványi Iroda megnyitása, Johannita Pont létesítése
-    2019 Társpályázóként részvétel egy határon átnyúló ATHU 123 CO-AGH Caring Community AT-HU "gondoskodó közösségek" interreg pályázatban
-    2020    SZEDIK támogatása egy ózon generátor megvételével és a Mózeskosár Névőszülői Hálózat két épület felújítási költségtámogatásával
-    2020 A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központnak  kórházi matracok adományozása
-    2020 SZEDIK Evangélikus Családi Bölcsődéjének udvarfelújításának terveztetése és munkálatok elkezdésének költség támogatása
-    2020 Kórházi ágyak és segédeszközök adományozása a Markusovszky Oktatókórháznak, Vas Megyei Szakosított Szociális Intézetnek, a Lakos Ádám 
-    2020 Evangélikus Szeretetszolgálat Devecseri Idősek Otthonának, Sartoris Szeretetszolgálatnak, Kaposszekcsői Diakónia Központnak
-    2020 Részvétel Karácsonyi Országos Adománygyűjtő workshoppon
-    2020 Karácsonyi csomagok adományozása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen
-    2021 A Szombathelyi Szépítő Egyesülettel közösen 20 egészségügyi csomag kiosztása 
-    2021   Céltámogatás megnyerése a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ tervezett beruházásához mely keretében 24 új, örökös hajléktalan otthoni és 20 új, örökös idősotthoni férőhely kialakítása valósul meg 2022-ben.
-    2022 Saját anyagi forrásból támogatás nyújtása a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ férőhely bővítési beruházásához
-    2022 Tartós élelmiszer és pénzadomány gyűjtése az Ukrajnai háború menekültjeinek megsegítésére
-    2022 Részvétel az Keresztény Civil Szervezetek Országos Találkozóján
-    2022 Pénzadomány nyújtása a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ Mózeskosár Nevelőszülői Hálózata részére orvosi- pszichológiai alkalmassági vizsgálatok fedezésére 
-    2022 Adománynyújtás a Szombathelyi Evangélikus Egyházközségfűtés korszerűsítéséhez, korszerű kazán beszerzéséhez és épület felújítási munkálataihoz
-    2022 A Túróczy Otthon körüli akadálymentes beton séta út kialakításának megvalósítása
-    2023  A Szombathelyi Hajléktalan Szálló és Átmeneti Szállás támogatása ruha és ágymatrac felajánlással
-    2023 A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ segítése mosható takaró és párna felajánlásával
-    2023 Reményik Sándor Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában induló Sakkpalota Program eszköz beszerzésének támogatása
-    2023 A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ felújított szárnyának berendezézési tárgyainak beszerzés támogatása
-    2023 Reményik Sándor Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak szakirányú KATT és Tanulmányi modszertan továbbképzésének támogatása
-    2023 A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Gyülekezetében lelkészszentelési ünnepség támogatása
-    2023 A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ demes lakóinak nyári tábor támogatása Őriömogyorósdra
-    2023 Reményik Sándor Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4 pedagógusának szakirányú Organikus Pedagógia módszertan továbbképzésének támogatása
-    2023 Három napos egészség- fesztivál megvalósítása egészségügyi méréssel, szakmai konferenciával
-    2023 Faültetési szemléletformáló akció a FALCO Zrt. együttműködésével 350 diák részvételével
Alapítványunk az eddigi diakóniai feladatait megtartva szeretné új jószolgálati elemekkel bővíteni a tevékenységi körét. E munkának a megkezdéséhez kérjük az Ön támogatását.

Terveink 2024-es:

- A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ Túróczy Otthonának bejárati kapujának felújítása, és az épület körüli kert zöldövezeti fejlesztése.
- A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ Túróczy Otthon részére korszerű ápolási ágyak vásárlása, valamint a fürdő helységek akadálymentesített felújítása
- Egészség megőrző, betegség kialakulását megelőző prevenciós események szervezése
- Idősek, fogyatékosok részére fejlesztő, élményt adó kreatív foglakozások, rendezvények életre hívása
- Közösségi alkalmak, nyitott előadások szervezése a közösségépítés érdekében, a társadalmi szövet erősítése.
- Önkéntes segítők csoportjának indítása egy újszerű idős kísérés meghonosítása érdekében 
-  A gyülekezet csoportjainak alapanyag és eszközvásárlásban való támogatása, munkájuk láthatóvá tételével új tagok toborzásának segítése feladataik mind jobb ellátásáért. 
- Eseti gyűjtések szervezése csere-ebre alkalmak megvalósítása egymást segítő kör kiakaítása
 


 

Segítségnyújtásunk részletesebben

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Gyülekezetének 

-    Itt működő szervezett önkéntesség szervezése, munkájának koordinálása, új tagok toborzása
-    Egyházközség infrastrukturális és szervezeti fejlődését segíti
-    Eseti támogatások, önrész biztosítása
-    Forrásteremtés pályázatokon való indulással vagy társpályázóként való részvétellel
-    Belanka Pál Alap életre hívása
-    Halasi András díj meglapítása 
-    Karácsonyi tartós élelmiszer csomagokkal támogatja a rászoruló diákok családjait
-    Nyári „Élmény tábor” megszervezésének és lebonyolításának segítése


Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ

-    A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ három telephelyének támogatása eszközbeszerzésben, felújításban, 
-    Forrásteremtés pályázatokon való indulással vagy társpályázóként való részvétellel
-    Karácsonyi tartós élelmiszer csomagokkal támogatja a rászoruló lakók és dolgozók családjait
-    Gyerkőcök Tanyája alap életre hívása
-    Gyűjtések szervezése ezen kiemelt céltámogatásaként
-    Sérült bentlakó fiatalok táborának támogatása


A Evangélikus Családi Bölcsőde

-    eszköz és forrásteremtésnek támogatás
-    növény felajánlások az udvar zöldítése érdekében
-    bölcsődei udvar felújítása, korszerűsítésének megvalósítása

A Reményik Sándor Evangélikus Óvoda és Iskola és Művészeti Iskola

-    Forrásteremtés pályázatokon való indulással és társpályázóként való részvétellel
-    Szegénysorú gyerekek étkezésnek támogatása
-    Iskola kirándulások, táborok támogatása
-    Az iskola könyvtárnak bővítését könyvgyűjtéssel
-    Segíti az eszközök beszerzését
-    Karácsonyi tartós élelmiszer csomagokkal támogatja a rászoruló diákok családjait
-    Sakkjátszótér kurzus helybeni indításának támogatása
-    Az Iskola tanárainak szakirányú tovább képzésének támogatása 


Mint helyi csoport 

-    eseti gyűjtéseket szervezése
-    részvétel országos gyűjtés sikeréhez, 
-    egy az Alapítvány látókörébe kerülő cél megsegítésére egyéni gyűjtések meghírdetésével
-    Információ átadással és figyelem felhívással segíti az Evangélikus Egyház és a Szombathelyi Intézményeinek bemutatását.

   
Őszi Jótékonysági koncert szervezése


„Mózeskosár„ Evangélikus Nevelőszülői  Hálózat

-    szervezetet ruha- használati tárgy- és játékgyűjtéssel segítjük
-    A szervezetnek raktározási lehetőség biztosítása 
-    a Szervezet induló költségeinek, és működésének biztosítása, 
-    Biztos anyagi háttér biztosítása
-    Gyűjtések szervezése ezen kiemelt céltámogatásaként
-    Gyerkőcök Tanyája alszámla életre hívása 
   
Regisztrált közösségi önkéntes szolgálat fogadó pontjaként várjuk a fiatalok jelentkezését 50 órás közösségi munka a teljesítésére.
 

Alapítvány fő támogatói:

Partnereink: