Tevékenységeink

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány 1998 óta végzi jószolgálati tevékenységét. A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben folyó szociális, szeretetszolgálati tevékenységet segítse, koordinálja, és felismerje a rászorultak, és segítségre várók valós szükségleteit, és azokat célzott egyszeri, vagy visszatérő, rendszeres támogatásával mind jobban kielégítse.

Munkánkban kiemelt figyelmet kap a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség és Gyülekezet és csoportjai, a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ és Családi Bölcsődéje, Mózeskosár Evangélikus Nevelőszülői Hálózat, és a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola, Óvoda és Művészeti Iskola támogatása.
 
A szervezet diakóniai tevékenysége mára már kiterjed a város, Vas megye és a régió más földrajzi területeire is. Az Óperint városrészben végzett munka sok esetben a megyeszékhellyel együttműködve valósít meg hiánypótló társadalmi feladatokat. Az Alapítvány rendszeres segítséget nyújt a Szombathelyi Markusovszky Kórháznak, a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ Intézményeinek, a több dunántúli megyét felölelő „Mózeskosár” Evangélikus Nevelőszülői Hálózatnak, a Kaposszekcsői Diakónia Központnak, a Sartoris Szeretetszolgálatot és több hozzátartozóját otthon ápoló magánszemélyeknek is. 

-    1998-2002 Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon megépítése, mely 30 idős számára nyújt bentlakási lehetőséget
-    1998 óta A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ három intézményének forrásteremtésének elősegítése pályázatok és saját forrása révén, valamint eszköz beszerzésének támogatása
-    2010 óta évente őszi jótékonysági koncertek szervezése
-    2015 óta főállású munkavállaló alkalmazása
-    2015 nyarától bemutató gyógy- és fűszernövény kert életre hívása, és ennek „kincseinek” felajánlása a Gyülekezet és az Intézmények részére
-    2016-tól 2019 év végéig Alapítványunk újszerű munkaágaként a „Mosolyszolgálat” megalapítása és fenntartása. Munkáját heti rendszerességgel végezte 2016 óta Szombathelyen a Markusovszky Kórház-, 2017 óta Sopronban az Erzsébet Kórház gyermek osztályán, valamint idős és fogyatékos otthonokba megtartott rendhagyó látogatásaival havonta 2-3 alkalommal. 
-   2016-2017-ben bekapcsolódtunk a Reformáció félévezredes emlékévfordulójának helyi eseményeibe, valamint egy tematikus konferenciát szerveztünk
-   2017 „Gyerkőcök Tanyája” alap életre hívása
-   2017 Az 4 csoportos SZEDIK Evangélikus Családi Bölcsődéjének eszközbeszerzésének és forrás teremtésének segítése 
-   2017-2018 20 alkalmas közösségi- és kiskerti előadássorozat szervezése és megtartása
-   2018 januárjától a „Mózeskosár” Evangélikus Nevelőszülői hálózat indulásának segítése, működésének anyagi biztosítása, épület felújításainak támogatása
-    2018-tól Regisztrált közösségi önkéntes szolgálat fogadó pontjaként várjuk a fiatalok jelentkezését 50 órás közösségi munka a teljesítésére
-    2019 Önálló Alapítványi Iroda megnyitása, Johannita Pont létesítése
-    2019 Társpályázóként részvétel egy határon átnyúló ATHU 123 CO-AGH Caring Community AT-HU "gondoskodó közösségek" interreg pályázatban
-    2019 Halasi András Díj megalapítása, Andráskereszt nyomtatvány életre hívása
-    2019 Belanka Pál Alap életre hívása és díj átadása 
-    2020 SZEDIK támogatása egy ózon generátor megvételével és a Mózeskosár Névőszülői Hálózat két épület felújítási költségtámogatásával
-    2020 A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központnak  kórházi matracok adományozása
-    2020 SZEDIK Evangélikus Családi Bölcsődéjének udvarfelújításának terveztetése és munkálatok elkezdésének költség támogatása
-    2020 Kórházi ágyak és segédeszközök adományozása a Markusovszky Oktatókórháznak, Vas Megyei Szakosított Szociális Intézetnek, a Lakos Ádám 
-    Evangélikus Szeretetszolgálat Devecseri Idősek Otthonának, Sartoris Szeretetszolgálatnak, Kaposszekcsői Diakónia Központnak
-    2020 Részvétel Karácsonyi Országos Adománygyűjtő workshoppon
-    2020 Karácsonyi csomagok adományozása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen
-    2021 A Szombathelyi Szépítő Egyesülettel közösen 20 egészségügyi csomag kiosztása 
-    2021   Céltámogatás megnyerése a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ tervezett beruházásához mely keretében 24 új, örökös hajléktalan otthoni és 20 új, örökös idősotthoni férőhely kialakítása valósul meg 2022-ben.
 

Alapítványunk az eddigi diakóniai feladatait megtartva szeretné új jószolgálati elemekkel bővíteni a tevékenységi körét. E munkának a megkezdéséhez kérjük az Ön támogatását.


Terveink 2022-re:
A covid járvány által generált helyzet által létrejött igények felmérése és az új feladatok beépítése  az alapítvány tevékenységei közé.

- Folyamatos forrásszervező közreműködés a Johanneum Diakóniai Központ idős hajléktalan ellátás bővítését szolgáló projekt megvalósításában.
- Több hetes nyári napközis „Élménytábor” megvalósulásának támogatása
- Évközi „tanoda program” indítása a diákok segítése érdekében tehetséggondozó, és fejlesztő foglalózások keretében
- A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ részére korszerű ápolási ágyak vásárlása
- Fejlesztő és foglalkoztató eszközök és játékok adományozása oktatási és szociális intézményeknek
-  Az Evangélikus Családi Bölcsőde udvarfelújításának folytatása.
-  Karácsonyi, egészségügyi csomag adományozása 

 

Segítségnyújtásunk részletesebben

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Gyülekezetének 

-    Itt működő szervezett önkéntesség szervezése, munkájának koordinálása, új tagok toborzása
-    Egyházközség infrastrukturális és szervezeti fejlődését segíti
-    Eseti támogatások, önrész biztosítása
-    Forrásteremtés pályázatokon való indulással vagy társpályázóként való részvétellel
-    Belanka Pál Alap életre hívása
-    Halasi András díj meglapítása 
-    Karácsonyi tartós élelmiszer csomagokkal támogatja a rászoruló diákok családjait
-    Nyári „Élmény tábor” megszervezésének és lebonyolításának segítése


Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ

-    A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ három telephelyének támogatása eszközbeszerzésben, felújításban, 
-    Forrásteremtés pályázatokon való indulással vagy társpályázóként való részvétellel
-    Karácsonyi tartós élelmiszer csomagokkal támogatja a rászoruló lakók és dolgozók családjait
-    Gyerkőcök Tanyája alap életre hívása
-    Gyűjtések szervezése ezen kiemelt céltámogatásaként
-    A Szent György fűszer- és tanulmánykert „kincseinek” felajánlása az Intézményben lakók részére
-    Sérült bentlakó fiatalok táborának támogatása


A Evangélikus Családi Bölcsőde

-    eszköz és forrásteremtésnek támogatás
-    növény felajánlások az udvar zöldítése érdekében
-    bölcsődei udvar felújítása, korszerűsítésének megvalósítása

A Reményik Sándor Evangélikus Óvoda és Iskola és Művészeti Iskola

-    Forrásteremtés pályázatokon való indulással és társpályázóként való részvétellel
-    Szegénysorú gyerekek étkezésnek támogatása
-    Iskola kirándulások, táborok támogatása
-    Az iskola könyvtárnak bővítését könyvgyűjtéssel
-    Segíti az eszközök beszerzését
-    Karácsonyi tartós élelmiszer csomagokkal támogatja a rászoruló diákok családjait
-    Sakkjátszótér kurzus helybeni indításának támogatása

  
Bohóc- Diakónia

-     A Mosolyszolgálat munkájának folytatása
-    A rászorulok speciális látogatásnak szervezése 
-    Az itt dolgok, és önkéntesek képzése, tovább képzésének támogatása, szervezet fejlesztése
-    Speciális idősotthoni vizitek szervezése Idős otthonainkba

 
Mint helyi csoport 

-    eseti gyűjtéseket szervezése
-    részvétel országos gyűjtés sikeréhez, 
-    egy az Alapítvány látókörébe kerülő cél megsegítésére egyéni gyűjtések meghírdetésével
-    Információ átadással és figyelem felhívással segíti az Evangélikus Egyház és a Szombathelyi Intézményeinek bemutatását.

   
Őszi Jótékonysági koncert szervezése


„Mózeskosár„ Evangélikus Nevelőszülői  Hálózat

-    szervezetet ruha- használati tárgy- és játékgyűjtéssel segítjük
-    A szervezetnek raktározási lehetőség biztosítása 
-    a Szervezet induló költségeinek, és működésének biztosítása, 
-    Biztos anyagi háttér biztosítása
-    Gyűjtések szervezése ezen kiemelt céltámogatásaként
-    Gyerkőcök Tanyája alszámla életre hívása 


Szent György gyógy- és fűszernövény bemutató kert

-    többcélú közösségi tér kialakítása lakók, dolgozók, látogatók számára
-    Nyitott környezet – természetismeret órákon belül a gyógynövények megismerésére, ápolási munkák kipróbálására, a város iskoláinak részére
-    A szakiskolások, valamint az Aranyhíd iskola parkgondozó szakirányán tanuló diákjainak nyári gyakorlat helyszín
-    Az Intézményben lakók szezonális ellátása élvezeti teák, és szörpökkel
-    Az intézmény dolgozóinak palánták, dugványok adományozása
   
Regisztrált közösségi önkéntes szolgálat fogadó pontjaként várjuk a fiatalok jelentkezését 50 órás közösségi munka a teljesítésére.
 

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: