Tevékenységeink

Alapítványunk 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy a szombathelyi evangélikus gyülekezetben folyó szociális, karitatív, szeretetszolgálati tevékenységeket összefogja és koordinálja. 

Napjaink egyik nagy kihívása, hogy megannyi elfoglaltság mellett miként lehet képviselni olyan ügyeket, amelyek a helyi társadalom egy-egy rétegének, a helyi közösségek kisebb-nagyobb csoportjának hozzáadott értéket jelent. Különösen fontos ez akkor, ha a rászorultak segítését tűzzük ki célul. A rászorultság észrevétele mindannyiunk feladata. A segítés és támogatás azok adománya, akik erre nem csak készek, de képesek is. Ez esetben az apróságok is értékesek. Ha pedig ezek összeadódnak, sok esetben vetekszenek a ritkábban megvalósuló nagyobb értékű támogatások erejével is.

Hitvallásunk az, hogy olyan ügyeket, szervezeteket, intézményeket támogassunk, amelyek gyülekezetünk látókörében vannak, és helyzetükből adódóan támaszra szorulnak. Igyekszünk tevékenységünket úgy végezni, hogy ne várjuk meg a rászorulók kéréseit, hanem a dolgok elé látva keressük a segítség megadásának módozatait, irányait, eszközeit. Ez csak úgy valósítható meg, ha jövőképpel rendelkezünk. 

Alapítványunk kezdettől fogva olyan célok kitűzését fogalmazta meg, amelyek rövidebb és hosszabb távon is szolgálják a karitatív tevékenységet. Biztosak vagyunk abban, hogy a folyamatosan szem előtt tartott jövő, a jó cselekvési program, az egységes felsorakozás és a változtatás szándéka járul hozzá elsősorban a helyi közösségi célok eléréséhez. Munkálkodásunkkal igyekszünk mind társadalmilag, mind gazdaságilag hasznos ügyeket képviselni. Szolgálatunkat nem csak a felvázolt célok, az önzetlenül és örömmel végzett tevékenység, hanem annak reménysége is motiválja, hogy „az emberek jók”.

Alapítványunk feladatának érzi a felajánlott pénzeszközökből a rászorulók és elesettek mind közvetlenebb támogatását.

Hutflesz Mihály
kuratóriumi elnök

 

Az Evangélikus egyházban szervezett önkéntesség működik önkéntes szerződés alapján, melyben az iskolánkba járó gyerekek, gyülekezetünk tagjai, és más segítő személyek is rész vállalnak. Ennek a toborzó és összefogó háttér munkájához is hozzá kíván járulni alapítványunk

Munkánkban kiemelt figyelmet kap a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség, és a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola, Óvoda és Művészeti Iskola támogatása.

Az egyházközség forrásteremtéséhez járul hozzá pályázatokon való indulásával, valamint sikeres pályázatainak társpályázóként való bevonásával.  Eseti támogatásával segíti az Egyházközség infrastrukturális és szervezeti fejlődését. Az Alapítványunk önkéntesek szervezésével segíti a gyülekezet életének fejlődést. 

A Gyülekezetben működő csoportoknak eseti pénzbeli adomány nyújtásával, alapanyag beszerzésükhöz, rendezvényeiken felmerülő költségeihez biztosít anyagi hátteret.

Mint helyi csoport eseti gyűjtéseket tart, csatlakozik egy országos gyűjtés sikeréhez, vagy egy az Alapítvány látókörébe kerülő cél megsegítésére egyéni gyűjtéseket hirdet.

Első nagy feladatunk volt 1998-as megalapításunk után az Evangélikus Szeretetotthon megvalósításának összefogása.  Az Alapítvány legnagyobb volumenű beruházása mindmáig a Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon létrehozása volt, mely idősek számára nyújt bentlakásos ellátást. Azóta két telephellyel bővült ezen intézmény, s immár közös néven Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központként (SZEDIK) működik 3 telephellyel. Az intézményekben közel 300 idős, fogyatékkal élő- és szenvedély beteg ellátása folyik. A Diakóniai Központ egy 5 csoportos Családi bölcsőde üzemeltetésével is bővítette tevékenységi körét, 2018 januárjától Mózeskosár néven Nevelőszülői hálózat életre hívásával még tovább szélesítette a munkaágazatainak számát.  
 
A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség fenntartásában lévő Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Művészeti Iskolában  járó  rászoruló és nagycsaládos diákok étkeztetését támogatja évről-évre. Az iskola szegénysorú diákjainak iskolai kirándulásához járul hozzá a tanév végén anyagi forrásaihoz mérten.  Az iskola könyvtárának bővülését könyvgyűjtéssel segíti. Segíti az eszközök beszerzését, pályázatokon társszervezetként forrásteremtését. Karácsonyi tartós élelmiszer csomagokkal támogatja a rászoruló diákok családjainak karácsonyát.

Az alapítvány 2010 óta minden évben jótékonysági koncertet szervez, ahol egy- egy „nagy szerző művét” hallgathatja meg a nagyérdemű közönség. Ezzel alapítványunk ismertségét és megismertetését kívánjuk fejleszteni, és támogatásunk lehetőségét biztosítatni akár a támogatói jegyek vásárlásával, akár más formában.

2014-ben egy pályázat keretében, „Közösségfejlesztés Bohócterápiával az Óperint városrészben”címmel, fogyatékkal élő gyerekek és idősek számára biztosítottunk időtöltési lehetőséget intézményeinkben, valamint az Aranyhíd Általános Iskola tanulói között. A megvalósult programban több mint 500 személyt tudtunk bevonni. Ezen program megvalósításának költségeit is részben az alapítvány fedezte.
A pályázat sikere után Alapítványunk kiemelt célként kezelte ezt a feladatot és szervezte a folytatás anyagi és személyi feltételeit.  Ezt Szombathely Város és számos civil szervezet támogatásával sikerült megvalósítani, így heti rendszerességgel a Szombathelyi kórházban 2016-tól, a Soproni kórházban 2017-től vizitel a gyerekosztályokon a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat. Kollégáink havonta két alkalommal az időseket és a fogyatékkal élőket gondozó SZEDIK intézményeinkbe is ellátogatnak.

2015 nyarától főállású munkatársunk is naponta segíti alapítványunk működését, lehetővé téve a tevékenységek szélesítését és a munkák nagyobb mennyiségű, szakszerű elvégzését, a munkaágakban megvalósuló tevékenységek összehangolásával, koordinálásával. Hisszük, hogy a korszerű alapítványi munka elengedhetetlen feltétele főállású kolléga alkalmazása ezzel is növelve alapítványunk működésének professzionális alapokra helyezését.

2015 nyarán a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ épülete mögött egy bemutató gyógy- és fűszernövény kert került kialakításra a helyi adottságokat és lehetőségeket figyelembe véve.  A kert módot kíván nyújtani a gyógynövények megismerésére és az ápolási munkák részleges kipróbálására Iskoláknak nyitott órák keretében, valamint az Aranyhíd iskola hátrányos helyzetű, parkgondozó szakirányán tanuló diákjainak részére nyári gyakorlat formájában, továbbá bevonva a környék lakosait, önkénteseit. A Kert életre hívásásnak további célja az intézményben élők, és dolgozók környezetének szebbé tétele volt.
Ezt a munkánkat egy 2016-ban elnyert TOP pályázattal kívánjuk erősíteni. Szombathely MJV önkormányzatával közösen az alapítvány szűkebb működési területén az Óperint városrész szegregáció csökkentésére kiírt pályázat megvalósításával. Ennek keretében 2017-2018-ban közösségi kertet építünk, ehhez kapcsolódó előadásokat tartunk, a közösség életét segítő rádióműsorokat készítünk, valamint rajzpályázatokat szervezünk.

2016-2017-ben bekapcsolódtunk a Reformáció félévezredes emlékévfordulójának helyi eseményeibe, valamint egy tematikus konferencia és egy jótékonysági gála hangverseny megrendezésével színesítettük ezen ünnepi év gazdagságát.

A 2018-ban induló Evangélikus Nevelőszülői hálózat indulását segítő költségekhez is hozzájárulunk, segítve a szervezet céljainak elérését. Célunk e szervezet további folyamatos támogatása a jövőben is.

2018-tól Regisztrált közösségi önkéntes szolgálat fogadó pontjaként várjuk a fiatalok jelentkezését 50 órás közösségi munka a teljesítésére. 

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: