Munkaágaink

Alapítványunk a múltban elkezdett jószolgálati munkáját megtartva fő feladatának tekinti, hogy felismerje az elesettek és segítségre szorulók valós szükségleteit, és azokat célzott egyszeri, vagy visszatérő rendszeres támogatásával mind jobban kielégítse.
Alapítványunk igyekszik minden olyan kezdeményezést felkarolni, ami kézzel fogható segítségként jelenik meg. A Jézusi szeretet, a Diakónia "kötelez" minket a bajban lévő embertársaink megsegítésére a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Szeretnénk a már eddig is megvalósult támogatásaink mellett, olyan feladatokat is felvállalni, amely újak a közösségnek és újszerű mint segítési forma, ezért keressük azon szervezeteket, személyeket, akikkel együtt működve még teljesebb segítséget nyújthatunk.


Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

http://www.szombathely-lutheran.hu/

Alapítványunk az egyházközség forrásteremtéséhez járul hozzá pályázatokon való indulásával, valamint sikeres pályázatainak társpályázóként való bevonásával.  Eseti támogatásával segíti az egyházközség infrastrukturális és szervezeti fejlődését. Alapítványunk önkéntesek szervezésével segíti a gyülekezet életének fejlődését. 

A gyülekezetben működő csoportoknak eseti pénzbeli adomány nyújtásával, alapanyag beszerzésükhöz, rendezvényeiken felmerülő költségeihez biztosít anyagi hátteret.

Mint helyi csoport eseti gyűjtéseket tart, csatlakozik egy országos gyűjtés sikeréhez, vagy egy az Alapítvány látókörébe kerülő cél megsegítésére egyéni gyűjtéseket hirdet.

 

Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (SZEDIK)
 

http://www.szedik.hu/

Az Szombathelyi Egyházközséghez szervesen tartozó idősek, fogyatékkal élők és szenvedély betegek ellátásával foglakozó intézmény a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (SZEDIK) mindhárom telephelyén eszközbeszerzés, forrásteremtés, pályázatok írásában nyújt évek óta segítséget. Az intézményekben közel 300 idős, fogyatékkal élő- és szenvedély beteg ellátása folyik. A Diakóniai Központ egy 5 csoportos Családi Bölcsőde üzemeltetésével is bővítette tevékenységi körét. 2018 januárjától Mózeskosár néven Nevelőszülői hálózat életre hívásával még tovább szélesítette a munkaágazatainak számát, ezt az újabb ágat indulási és felmerülő rendszeres költségeinek részbeni fedezésvel szeretné működésben Alaptványunk segíteni.  

Ezen szervezeteknek ruha és játék gyűjtések segítti hátterük fenntartását. Alapítványunk eseti anyagi támogatást biztosít a megvalósuló épület felújításokhoz és korszerűsítésekhez. Főállású alkalmazottunk személyes tevőleges és adminisztrációs munkájával járul hozzá az intézmény működéséhez. 

 

Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Művészeti Iskola
 

http://www.szombathely-lutheran.hu/remenyik-sandor-evangelikus-altalanos-iskola

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség fenntartásában lévő Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Művészeti Iskolába járó rászoruló- és nagycsaládos diákok étkeztetését támogatja évről évre.

Az iskola szegénysorú diákjainak iskolai kirándulásához járul hozzá a tanév végén anyagi forrásaihoz mérten.
 
Az iskola könyvtárnak bővülésest könyvgyűjtéssel segíti.

Segíti az eszközök beszerzését, pályázatokon társszervezetként forrásteremtését.

Karácsonyi tartós élelmiszer csomagokkal támogatja a rászoruló diákok családjainak karácsonyát.
 

 

Dr. Bohóc Mosolyszolgálat

http://www.szeretetszolgalatert.hu/mosolyszolgalat

2014-ben egy pályázat keretében, „Közösségfejlesztés Bohócterápiával az Óperint városrészben”címmel, fogyatékkal élő gyerekek és idősek számára biztosítottunk időtöltési lehetőséget intézményeinkben, valamint az Aranyhíd Általános Iskola tanulói között.  A megvalósult programban több mint 500 személyt tudtunk bevonni.  Ezen program megvalósításának költségeit is részben az alapítvány fedezte. 

A sikereses projekt után a tevékenység pozitív hatását látva Alapítványunk kiemelt célként kezelte ezt a feladatot és szervezte a folytatás anyagi és személyi feltételeit.  A város és civil szervezetek támogatásával a Szombathelyi kórházban 2016-tól a bohóc-terápia alapján működő „Dr. Bohóc Mosolyszolgálat” vizitjei heti rendszerességgel, 2017-ben pedig Sopronban is elindulhatott a gyerekosztályokon.  Dr. Bohóc kollegáink havi rendszerességgel idősellátással és fogyatékkel élő ellátásával foglakozó két telephelyen működő SZEDIK intézményünkbe is egy-egy alkalommal ellátogatnak. Egyházközségünk iskolájában pedig alkalmi megkeresésre műsorral kedveskednek az ott tanuló diákoknak. A város szociális programjain is rendszeresen részt vesznek munkatársaink.

Nyáron neves szakmai vezető meghívásával több napos képzésen vesznek részt munkatársaink. Évközben is többször egynapos alkalmakon szereznek plusz tudást feladatuk mind jobb ellátása érdekében.

E szolgálatunk a kórházakban fekvő tartósan beteg gyermekek, valamint hátrányos helyzetű és idősotthonban élők számára előadások, foglakozások formájában nyújt mentális segítséget. Ennek a szakmai vezetője, és koordinátora Vass Szilárd színész, és bohócdoktor. 
Több sikeres pályázat után támogatóink között tudhatjuk a MOL-t, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát és több olyan nagyvállalkozót (Dominó Trans Kft. Vasi Árcsi Kft., Richter, GYESEV Zrt., MFB Zrt., LUK Savaria), akik jelentős összeggel támogatják a szolgálat stabil működését. 

Tevékenységünk túlnőtt a város határain, egyre nagyobb igény mutatkozik az ország más pontjairól gyógyító tevékenységünk iránt. A Dr. Bohóc célja, hogy ezt a rendhagyó jószolgálati tevékenységet, a lehető leghatékonyabban eljuttathassuk az arra rászorulok mind szélesebb rétegéhez, legyen szó kórházban tartózkodó gyerekről, fogyatékkal élő emberről vagy idős otthon magányos lakójáról.
 

ELÉRHETŐSÉGEK
E-mail: szerszolgalat@gmail.com
Telefon: +36/20-235-3233
http://www.szeretetszolgalatert.hu/


A Szent György gyógy- és fűszernövény tanulmányi kert története

http://www.szeretetszolgalatert.hu/gyogynovenykert

A Tanulmánykert a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (SZEDIK) intézményének, a Johanneum Otthon épülete mögött, egy használaton kívüli területen 2015 tavaszán került kialakításra, a helyi adottságokat, valamint az intézmény igényeit szem előtt tartva. Ezen rész bemutató gyógy- és fűszernövénykert.

A kert életre hívásának célja, egy olyan többcélú közösségi tér kialakítása volt, ahol a testi- és lelki problémákkal, nehézségekkel küzdők, és az „egészséges” emberek egyaránt rátalálhatnak az örömre, a szépre, a gyógyulásra. A kert négy sarkából induló negyed körívekben és a középső körkrup között lévő sétaút mentén növekvő színes és illatos növények, és a kert nem szokványos ágyásainak kialakítása mind ezen célt kívánta szolgálni. 
Az elérendő cél az volt, hogy az intézmény lakói, a velük foglakozó személyzet és látogatók egyaránt örömmel használhassák ezt a kis kertrészt. Fontos volt, hogy messziről nézve is látványában szép és figyelemfelkeltő kialakítás valósuljon meg itt, ezzel azon lakóknak is változatosságot nyújtva, akik az önálló mozgásra nem képesek a kertben.

Mára a kert képes több célt is kiszolgálni. 

Nyitott környezet – természetismeret órák keretein belül módot kíván nyújtani a gyógynövények megismerésére és az ápolási munkák részleges kipróbálására, a város iskoláinak részére. 

A szakiskolások, valamint az Aranyhíd iskola hátrányos helyzetű, parkgondozó szakirányán tanuló diákjainak részére nyári gyakorlat keretein belül kínál lehetőséget e kiskert különleges növények megismerésére, és termelésük megismerésére.

Szeretnénk a környező lakosságot érzékenyítés formájában a kertgondozás formáival megismertetni, és lehetőséget biztosítani ezen ismeretek gyakorlati kipróbálására is.  Ebben segítségünkre van egy TOP-os pályázat,  mely keretében 2017-2018-ban közösségi kertet építünk az egyházközség területén az evangélikus templom kertjében a város központjában. Előadásokat tartunk a növénytermesztés, kertkialakítás, növények megismertetése témakörökben, valamint a közösség életét segítő rádióműsorokat készítünk.   

Regisztrált közösségi önkéntes szolgálat fogadó pontjaként várjuk a fiatalok jelentkezését 50 órás közösségi munkának a teljesítésére, a kertben felmerülő munkák elvégzésére, valamint az Alapítvány jószolgálati feladatainak ellátása közben.

ELÉRHETŐSÉGEK
E-mail: szerszolgalat@gmail.com
Telefon: +36/20-235-3233
http://www.szeretetszolgalatert.hu/

A kert három év alatt lépésről lépésre fejlődött támogató gyülekezeti csoportok tevőleges, és magánszemélyek pénzbeli és természetbeli felajánlásának köszönhetően. A felajánlásokból az üvegház mellett, újabb kruppok kialakítására nyílt lehetőség, ezzel növelve a kertben a növények befogadására alkalmas ágyások számát. 

A használaton kívüli üvegház felújítása 2017. évben nagy lépés volt a kert életében, hisz új lehetőségeket nyitott meg, és így szélesebb körűvé tette a kert felhasználási területeit. Biztos hátteret és tároló részeket nyújt a növényápolási munkák szerszámainak és eszközeinek, valamint meghosszabbította a kertbe kiültetett palántanevelés idejét.  A hőszigetelt ablak és árnyékolóval ellátott üvegek egyenletes hőmérsékletet biztosítatnak a növények szaporításának.

A kézi termelési technológia lehetőséget biztosít olyan növények termesztésére, nevelésére, amelyek máshogy csak gazdaságtalanul termeszthetők nagy kézimunka igényük miatt, vagy érzékenységük miatt.

Az évek során az egyházközségen belül működő csoportokkal intézményekkel tudott Alapítványunk ezen munkaága együtt gondolkodva közös munkát végezni. A Nőegylet segítségével két éve tudunk a gyülekezet karácsonyi vásárának termékeihez alapanyaggal, szárított fűszer és gyógynövényekkel hozzájárulni. Tavasszal palántákat, és gyógynövény sűrítményeket kínálunk.

Az intézményeket ellátó konyhával együtt működve készülnek a gyógynövény szörpök és teák, melyek elsősorban az Intézmény lakói számára nyújtanak egészséges folyadékot, másod sorban járul hozzá az Alapítványunk Templom-vásárain kínált termékeihez.
A kertből és az üvegházból kikerülő növénypalánták hozzájárulnak az intézményeink és a gyülekezeti tagok kertjeinek szebbé és gazdagabbá tételéhez. 2017-ben közel 300 tő növénnyel járult hozzá Alapítványunk e cél megvalósulásához.

A Túróczy-ház idős lakói a növények szárításában, csokorba kötözésében, válogatásában, morzsolásában segítik önzetlenül az Alapítványunkat.  Célunk, hogy a SZEDIK Johanneum otthonának lakói munkaterápia keretében kapcsolódhassanak be a kert gondozásába.
 

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: