Céljaink-Hitvallásunk

Ne hidd, hogy csúnya a világ, s az emberek rosszak. Az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint valami furcsa betegség, mely ragályos és időnként visszatér. Akár a pestis vagy a nátha. S olyankor elcsúfítja a világot maga körül.”
(Wass Albert)


A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány története

Alapítványunk 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy a Szombathelyi Evangélikus gyülekezetben folyó szociális, szeretetszolgálati tevékenységet segítse, koordinálja, és felismerje a rászorultak, és segítségre várók valós szükségleteit, és azokat célzott egyszeri, vagy visszatérő, rendszeres támogatásával mind jobban kielégítse.

Munkánkban igyekszünk mind társadalmilag, mind gazdaságilag hasznos ügyeket képviselni, és olyan szervezeteket, intézményeket támogatni, amelyek gyülekezetünk látókörébe esnek, vagy helyzetükből adódóan támaszra szorulnak. Igyekszünk tevékenységünket úgy végezni, hogy ne várjuk meg a rászorulók kéréseit, hanem a dolgok elé látva keressük a segítség megadásának módozatait, irányait, eszközeit. Ez csak úgy valósítható meg, ha jövőképpel rendelkezünk. 

Napjaink egyik nagy kihívása, hogy megannyi elfoglaltság mellett miként lehet képviselni olyan ügyeket, amelyek a helyi társadalom egy-egy rétegének, a helyi közösségek kisebb-nagyobb csoportjának hozzáadott értéket jelent. Különösen fontos ez akkor, ha a rászorultak segítését tűzzük ki célul. A rászorultság észrevétele mindannyiunk feladata. A segítés és támogatás azok adománya, akik erre nem csak készek, de képesek is. Ez esetben az apróságok is értékesek. Ha pedig ezek összeadódnak, sok esetben vetekszenek a ritkábban megvalósuló nagyobb értékű támogatások erejével is. Biztosak vagyunk abban, hogy a folyamatosan szem előtt tartott jövő, a jó cselekvési program, az egységes felsorakozás és a változtatás szándéka járul hozzá elsősorban a helyi közösségi célok eléréséhez.

Az alapítványunk igyekszik minden olyan kezdeményezésnek teret engedni és felkarolni, ami tényleges és kézzel fogható segítségként jelenik meg. Tevékenységünket úgy végezzük, hogy nem várjuk meg a rászorulók kéréseit, hanem a dolgok elé látva keressük a segítség megadásának módozatait, irányait, eszközeit. Szeretnénk olyan feladatokat is felvállalni, ahol máshonnan nem érkezett még segítség, de keressük azon szervezeteket, személyeket, akikkel együttműködve még teljesebb segítséget tudunk nyújtani.

Szolgálatunkat nem csak a felvázolt célok, az önzetlenül és örömmel végzett tevékenység, hanem annak reménysége is motiválja, hogy „az emberek jók”.

Az alapítványunk a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniájának alapelvei szerint működik.
 


Diakónia alapelvei:
„A Magyarországi Evangélikus Egyház a Jézus Krisztusban való hit gyümölcseként szeretetszolgálatot végez.” (2005. év. V. törvény, V. fejezet, 22 paragrafus, (1) bek.)

A diakónia szó jelentése: szeretetszolgálat.
Mindez magában rejti az elfogadás és továbbadás képességét. Az előbbi nem más, mint az Istentől kapott kegyelem, amelyre épül az utóbbi, s amely a hála jeleként a mindennapi kereszténységben ölt formát. A diakónia képletes meghatározása: „kezek evangéliuma” (Sztehlo Gábor)

Emberkép:
Meggyőződéssel valljuk, hogy minden ember Isten képmására teremtetett. Minden ember megismételhetetlen személyiséggel és elveszíthetetlen méltósággal bír. Az emberi élet Isten ajándéka, melynek örülünk, és sérthetetlennek tartjuk.

Szolgálatunk végzése közben egy percre sem felejthetjük el, hogy a ránk bízott segítségre szorulók mentális és testi állapotuktól, adott szociális helyzetüktől függetlenül többek, mint amit mi éppen tapasztalunk belőlük. Ők Isten képmásai. A mi feladatunk pedig, hogy Isten akarata és Krisztus rendelése alapján minden ember örök méltóságához ragaszkodjunk, és azt a végsőkig megőrizzük.

 

Hutflesz Mihály
kuratóriumi elnök


A kuratórium minden tagja elkötelezett abban, hogy felismerje a rászorultak szükségleteit, és az Alapítvány lehetőségeihez mérten támogassa mindazokat, akik hátrányos helyzetükből adódóan nehézségekkel küzdenek.

Az alapítvány kuratóriumi tagjai

Hutflesz Mihály kuratóriumi elnök
Lovass Tibor egyházközségi felügyelő
Steindl- Papp Judit parókus lelkész
Dr. Baráth Attila presbiter
Kováts Viktor volt másodfelügyelő

Főállású alkalmazott:
Pomeisl György László alapítványi titkár
Hutflesz Mihály kuratóriumi elnök

 

Alapítvány fő támogatói:

Partnereink: