Az alapítványról

Ne hidd, hogy csúnya a világ, s az emberek rosszak. Az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint valami furcsa betegség, mely ragályos és időnként visszatér. Akár a pestis vagy a nátha. S olyankor elcsúfítja a világot maga körül.”
(Wass Albert)

Az alapítványunk a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniájának alapelvei szerint működik.


Diakónia alapelvei:
„A Magyarországi Evangélikus Egyház a Jézus Krisztusban való hit gyümölcseként szeretetszolgálatot végez.” (2005. év. V. törvény, V. fejezet, 22 paragrafus, (1) bek.)

A diakónia szó jelentése: szeretetszolgálat.
Mindez magában rejti az elfogadás és továbbadás képességét. Az előbbi nem más, mint az Istentől kapott kegyelem, amelyre épül az utóbbi, s amely a hála jeleként a mindennapi kereszténységben ölt formát. A diakónia képletes meghatározása: „kezek evangéliuma” (Sztehlo Gábor)

Emberkép:
Meggyőződéssel valljuk, hogy minden ember Isten képmására teremtetett. Minden ember megismételhetetlen személyiséggel és elveszíthetetlen méltósággal bír. Az emberi élet Isten ajándéka, melynek örülünk, és sérthetetlennek tartjuk.

Szolgálatunk végzése közben egy percre sem felejthetjük el, hogy a ránk bízott segítségre szorulók mentális és testi állapotuktól, adott szociális helyzetüktől függetlenül többek, mint amit mi éppen tapasztalunk belőlük. Ők Isten képmásai. A mi feladatunk pedig, hogy Isten akarata és Krisztus rendelése alapján minden ember örök méltóságához ragaszkodjunk, és azt a végsőkig megőrizzük.


A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány története

Alapítványunk 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy a Szombathelyi Evangélikus gyülekezetben folyó szociális, szeretetszolgálati tevékenységet segítse, koordinálja, és felismerje a rászorultak, és segítségre várók valós szükségleteit, és azokat célzott egyszeri, vagy visszatérő, rendszeres támogatásával mind jobban kielégítse. Munkánkban igyekszünk mind társadalmilag, mind gazdaságilag hasznos ügyeket képviselni, és olyan szervezeteket, intézményeket támogatni, amelyek gyülekezetünk látókörébe esnek, vagy helyzetükből adódóan támaszra szorulnak. Az alapítványunk igyekszik minden olyan kezdeményezésnek teret engedni és felkarolni, ami tényleges és kézzel fogható segítségként jelenik meg. Tevékenységünket úgy végezzük, hogy nem várjuk meg a rászorulók kéréseit, hanem a dolgok elé látva keressük a segítség megadásának módozatait, irányait, eszközeit. Szeretnénk olyan feladatokat is felvállalni, ahol máshonnan nem érkezett még segítség, de keressük azon szervezeteket, személyeket, akikkel együttműködve még teljesebb segítséget tudunk nyújtani.

A kuratórium minden tagja elkötelezett abban, hogy felismerje a rászorultak szükségleteit, és az Alapítvány lehetőségeihez mérten támogassa mindazokat, akik hátrányos helyzetükből adódóan nehézségekkel küzdenek.

Kiemelt feladatunk volt kezdettől fogva az Evangélikus Szeretetotthon megvalósításának összefogása, a forráskoordináció elvégzése, a pénzügyi-számviteli feladatok lebonyolítása. A kuratóriumra hárult az a szellemi feladat is, hogy az anyagi javak helyét az egyházi környezetben szolgálattá, szolgáltatássá alakítsa át. Az Alapítvány legnagyobb beruházása a Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon.Az alapítvány kuratóriumi tagjai
Hutflesz Mihály kuratóriumi elnök
Bánfi Péter egyházközségi felügyelő
Gregersen-Labossa György lelkész
Horváth- Gömböcz Eszter presbiter
Kováts Viktor egyházközségi másodfelügyelő

Főállású alkalmazott:
Pomeisl György László alapítványi titkár

Szeretetszolgálat fő támogatói:

Alapítványunk média partnere: